W Starym Sączu odbyła się pierwsza tegoroczna edycja Małopolskiego Festiwalu Smaku

Pokazy gotowania, poczęstunek przygotowany przez małopolskie koła gospodyń wiejskich, występy lokalnych artystów, quiz wiedzy o Małopolsce i koncert zespołu Lachersi. W Starym Sączu odbyła się pierwsza tegoroczna edycja Małopolskiego Festiwalu Smaku. W wydarzeniu wziął udział marszałek Witold Kozłowski oraz radni województwa: Jadwiga Wójtowicz i Stanisław Pasoń.

W Starym Sączu odbyła się pierwsza tegoroczna edycja Małopolskiego Festiwalu Smaku

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Wracamy!”, które po bardzo ciężkim okresie pandemii niesie ze sobą nutę optymizmu. To również powrót do promocji lokalnych producentów, kół gospodyń wiejskich, produktów regionalnych i tradycyjnych, potraw przygotowanych według tradycyjnych receptur. To także – jak podkreśla marszałek Witold Kozłowski - powrót do korzeni dający możliwość skosztowania tego, co w naszym regionie jest najsmaczniejsze.


Znów możemy się spotkać – wróciliśmy! Małopolski Festiwal Smaku to okazja do tego, aby docenić nasz region, docenić bogactwo kulturowe jakie posiada, ale przede wszystkim docenić fakt, że znów jesteśmy razem. Nasz powrót, najpierw do Starego Sącza, później kolejnych części regionu napawa optymizmem i ładuje przysłowiowe akumulatory. Bardzo się cieszę, że znów mogę uczestniczyć się w Małopolskim Festiwalu Smaku i znów nakarmić się – dosłownie i w przenośni - pięknem i dobrem Małopolski - mówi marszałek Witold Kozłowski.


Podczas starosądeckiej edycji Małopolskiego Festiwalu Smaku dostępny był także mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19. 10 lipca dawkę szczepionki przyjęło ponad 200 osób. W Starym Sączu czynny była także mobilny punkt Powszechnego Spisu Ludności.

*****

Obszary wiejskie i rolnictwo w Małopolsce charakteryzują przede wszystkim bardzo zróżnicowane warunki przyrodnicze oraz trudna struktura agrarna, co nie ułatwia rozwoju branży rolno – spożywczej. Należy więc docenić fakt, że w chwili obecnej z województwa małopolskiego na Liście Produktów Tradycyjnych (LPT) prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarejestrowano 224 produkty tradycyjne.


Obecnie Małopolska plasuje się na 3 miejscu w Polsce zaraz za województwami podkarpackim (248) i lubelskim (230). Ambicją Samorządu Województwa jest powiększanie liczby produktów o wyjątkowych walorach, dlatego z zadowoleniem przyjmowane są inicjatywy zmierzające do tego celu.


Trudne warunki wytwarzania żywności paradoksalnie mogą sprzyjać wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych, które na przykład nie są obarczone wysokim poziomem zastosowania substancji chemicznych w procesie produkcyjnym. Wytwarzanie wyrobów wyróżniających się wysoką jakością wspomaga rozwój obszarów wiejskich, w tym przede wszystkim podnosi dochodowość gospodarstw. Pozwala także na różnicowanie działalności rolniczej i zapobiega wyludnianiu się terenów wiejskich.


Prawo do wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych mają produkty, które charakteryzują się tradycyjną, ugruntowaną w czasie metodą wytwarzania, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Podstawą rejestracji jest tradycja wytwarzania (min. 25 lat) i szczególna oraz niepowtarzalna jakość związana z historycznie ugruntowanymi przepisami, metodami produkcji i sposobami przetwarzania czy dojrzewania żywności, które gwarantują wysoką jakość otrzymanego produktu.


Na 44 wszystkich polskich produktów regionalnych zarejestrowanych w unijnych rejestrach 15 pochodzi z województwa małopolskiego, w tym 6 produktów uzyskało status Chronionej Nazwy Pochodzenia (ChNP), 8 Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG) oraz 1 produkt Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS). Jeśli chodzi o ilość produktów regionalnych zarejestrowanych w rejestrach unijnych Małopolska zajmuje pierwsze miejsce w Polsce.


Sieć Dziedzictwo Kulinarne Małopolska (SDzK Małopolska)

SDzK Małopolska jest częścią Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (w każdym z 46 regionów członkowskich, z 13 krajów – Szwecja, Norwegia, Dania, Polska (11 województw), Litwa, Łotwa, Ukraina, Niemcy, Chorwacja, Turcja, W. Brytania, Estonia, Białoruś - funkcjonuje regionalna sieć dziedzictwa kulinarnego), która zrzesza producentów, przetwórców oraz dystrybutorów żywności w znacznym stopniu opartej na lokalnych/regionalnych zasobach surowców. Ma na celu zachowanie i rozwój regionalnych tradycji kulinarnych charakterystycznych dla danych regionów. Powstała by ułatwić konsumentom i turystom dostęp do żywności wysokiej jakości, opartej przede wszystkim na surowcach pochodzenia lokalnego i regionalnego. Małopolska przystąpiła do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w roku 2014, a pierwsi członkowie zostali przyjęci do utworzonej w regionie SDzK Małopolska w roku 2015.


Celem SDzK Małopolska jest m.in. rozwój rynku żywności naturalnej w regionie, podniesienie atrakcyjności kulinarnej regionu, wzmocnienie tożsamości regionalnej, stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń dla podmiotów członkowskich, a w konsekwencji rozwój regionu. Do SDzK Małopolska obecnie należy 45 podmiotów.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować