W Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej otwarto EKOPRACOWNIĘ

We wtorek 12 marca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej została otwarta ekopracownia w ramach realizacji programu pod nazwą „Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna”. Projekt został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 83.300,00 zł, a kwota przyznanej dotacji to 74.970,00 zł.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej otwarto EKOPRACOWNIĘ

Na uroczyste otwarcie zostali zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Skarbnik Miasta Limanowa Irena Gawlik, Ekodoradca Miasta Limanowa Ewa Mól, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz dyrektorzy miejskich szkół podstawowych.

Szkoła przystępując do projektu pt. „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły” miała na celu polepszenie warunków nauczania z zakresu edukacji ekologicznej poprzez utworzenie nowoczesnej pracowni. Zajęcia w ekopracowni wpłyną na pogłębienie wiedzy na temat ochrony środowiska, jak również wykorzystania alternatywnych źródeł energii – Poprzez zajęcia ekologiczne chcemy zwiększyć aktywność uczniów w podejmowaniu działań na rzecz ochrony przyrody. Ekopracownia pozwoli poznać otaczające środowisko, dokonać analizy przemian w nim zachodzących. Uczniowie będą mogli korzystać z niezwykłych form pracy, ciekawych środków dydaktycznych, co wpłynie na ich rozwój umiejętności, wiadomości oraz motywacji do pracy.

Środki dydaktyczne, które zwiększą atrakcyjność zajęć lekcyjnych, warsztatów to między innymi stacja do segregacji odpadów, stacja pogody, czujnik smogu, tester powietrza, instalacja fotowoltaiczna- zestaw pokazowy, pompa ciepła- stanowisko demonstracyjne, słoneczny ogrzewacz wody, mierniki parametrów środowiska, doświadczenia z zakresu badania gleby i powietrza, mikroskop z wyświetlaczem.

Doświadczenia, eksperymenty i obserwacje pozwolą uczniom rozwijać swoje pasje badawcze. Bardzo ważna jest współpraca w grupie rówieśników, a zajęcia w ekopracowni na pewno w pełni to umożliwią. Aktywne formy naszych działań łączą uczniów i nauczycieli, a włączenie rodziców w działania na rzecz ochrony przyrody, poznania środowiska przyrodniczego spowoduje wzrost jakości życia oraz rozwój postaw proekologicznych w społeczeństwie. Na uwagę zasługuje fakt, że pracownia będzie służyć nie tylko uczniom limanowskiej „Dwójki”, ale wszystkim uczącym się w miejskich szkołach podstawowych. Zajęcia warsztatowe według potrzeb będą prowadzili nauczyciele koordynatorzy.

W tym wyjątkowym dla społeczności szkolnej dniu został również podsumowany Międzyszkolny Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Odnawialne źródła energii w Małopolsce”. Uczniowie, którzy brali w nim udział wykazali się ogromną wiedzą z zakresu alternatywnych źródeł energii.

Ekopracownia to miejsce kreatywności ekologicznej, wykształcenie u naszych wychowanków odpowiednich nawyków dbania o planetę, tak by zaowocowały one w ich życiu dorosłym, będzie od tej pory z pewnością łatwiejsze. 

Źródło: Miasto Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować