Pogoda Nowy Sącz

5

Dzisiaj jest: 05. 12. 2023 Dni od początku roku: 338 Dni do końca roku: 26
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

W Ujanowicach powstanie chodnik

8 maja w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym JANDA z Łostówki reprezentowanym przez Zbigniewa Wacławik na wykonanie zadania drogowego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa-Sechna-Ujanowice w km od 7+482 do km 8+070 w miejscowości Ujanowice – Powiat Limanowski” – ( odcinek dł. 588 mb od skrzyżowania z drogą powiatową relacji Łososina Dolna -Młynne w m. Ujanowice w kierunku m. Sechna – strona strefy przemysłowej).

W Ujanowicach powstanie chodnik

Zakres zadania będzie obejmował: wykonanie chodnika wraz odwodnieniem, poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0mb , wykonanie zjazdów, oznakowanie drogowe pionowe i poziome.


Wartość wykonawcza zadania realizowanego w partnerstwie z Gminą Laskowa wyniesie : 1.400.000,00 zł brutto.


Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego 50% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych.


Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować