Widzisz tak oznaczony worek ze śmieciami? Omijaj go szerokim łukiem

Widzisz tak oznaczony worek ze śmieciami? Omijaj go szerokim łukiem

Nowe oznaczenie worków na śmieci związane jest z covid-19. 

 

Gospodarze gmin powinni pozostawać w kontakcie z wojewodami, policją i ośrodkami pomocy społecznej, gdyż w tych instytucjach znajdują się informacje o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie. Dane te nie mogą być przekazywane innym podmiotom.

 

Do obowiązków gmin należy:

  • w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji
  • zapewnienie ich odbioru nie rzadziej, niż co 7 dni
  • zorganizowanie odpowiedniego transportu takich worków bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją
  • zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu.


Są również wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami „C”:

  • Odpady „C”, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie
  • jeżeli worek jest rozerwany lub niezamknięty, należy poinformować osobę, która worek wystawiła (np. przez umieszczenie kartki na drzwiach) o konieczności szczelnego zamykania odpadów
  • odpady nie powinny mieć kontaktu z osobami sortującymi – w przypadku braku możliwości korzystania wyłącznie z linii całkowicie zautomatyzowanych, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania
  • w przypadku niedoboru personelu do odbierania lub zagospodarowywania odpadów „C” zaleca się zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów segregowanych z frakcji szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych,
  • w miarę możliwości pracownicy powinni zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. okulary lub przyłbice, maski, rękawiczki i ubrania robocze.

 

Źródło : UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować