Władze miasta zapraszają wystawców do udziału w Nowosądeckim Jarmarku Bożonarodzeniowym 2023

Prezydent Ludomir Handzel serdecznie zaprasza wystawców do udziału w Nowosądeckim Jarmarku Bożonarodzeniowym 2023, który odbędzie się w dniach 15-17 grudnia na płycie nowosądeckiego rynku.

Władze miasta zapraszają wystawców do udziału w Nowosądeckim Jarmarku Bożonarodzeniowym 2023

Zaproszenie kierowane jest do rzemieślników, rękodzielników, wytwórców regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych, artystycznych i produktów spożywczych, gastronomii, a także dla sprzedawców asortymentu o charakterze świątecznym.


Warunki udziału w Jarmarku:

  • wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w sposób czytelny i kompletny;
  • dostarczenie do dnia 24 listopada 2023 r. wypełnionego i podpisanego Formularza za pomocą jednego z następujących trybów: osobiście (dziennik podawczy pok. nr 9) lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Nowego Sącza z dopiskiem na kopercie „Formularz zgłoszeniowy Nowosądecki Jarmark Bożonarodzeniowy”, a także elektronicznie na adres e-mail: jpasiut@nowysacz.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza);
  • uzyskanie od Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w formie telefonicznej, pisemnej lub mailowej.


Wszelkie szczegóły dot. wydarzenia zawarte są w Regulaminie Nowosądeckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, przyjętym Zarządzeniem Nr 1024 /2023 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2023 roku.


Regulamin Nowosądeckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz Formularz Zgłoszeniowy tutaj.


Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować