Pogoda - Sądeckie.pl21

Dzisiaj jest: 21. 06. 2021
Do końca roku: 193 dni
Jakość Powietrza

Właściciel nieruchomości ma obowiązek odśnieżania terenu przyległego do posesji

Właściciel nieruchomości ma obowiązek odśnieżania terenu przyległego do posesji

Właściciele i administratorzy nieruchomości mają obowiązek odśnieżania terenu przyległego do posesji.

 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

 

W okresie zimowym właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usuwania śniegu, lodu  z powierzchni chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód, należy złożyć na skraju chodnika, tak aby nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych  i samochodów.

 

Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach, które nią władają.

 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

 

Niewykonanie tych obowiązków stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny.

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować