Włodarze miast i gmin Sądecczyzny o inwestycjach drogowych

Włodarze miast i gmin Sądecczyzny o inwestycjach drogowych

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbył się konwent, w którym wzięli udział wójtowie i burmistrzowie z Sądecczyny oraz Prezydent Miasta Nowego Sącza. W spotkaniu wzięli udział również Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. 

 

Tematem przewodnim Konwentu były inwestycje drogowe. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marta Maj zaprezentowała krótko dwie ważne inwestycje, w tym budowę połączenia drogi krajowej 87 z drogą wojewódzką 969 w Nowym Sączu oraz budowę mostu na Dunajcu. Podczas Konwentu włodarzy miast i gmin Sądecczyzny omawiano również inną ważną inwestycję - dalszy rozwój Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim "VeloMalopolska". 

 

Podczas Konwentu burmistrzowie i wójtowie powiatu nowosądeckiego, a także starosta nowosądecki i prezydent miasta Nowego Sącza podpisali wspólne stanowisko dotyczące przebiegu korytarza drogi krajowej DK75. 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jan Gąsienica - Walczak przedstawił informacje na temat projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, a uczestnicy podpisali wspólną deklarację współpracy z WUP. Deklaracja wzmacnia współpracę samorządów lokalnych z Wojewódzkim Urzędem Pracy na rzecz nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych oraz dotyczy  poprawy dostępności ważnych projektów społecznych. 

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować