Woda z wodociągu Kłodne zdatna do picia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej po przeprowadzeniu stosownych badań UCHYLIŁ zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego w Kłodnem.

Woda z wodociągu Kłodne zdatna do picia

13 września po wynikach pobranych próbek decyzja administracyjna nr 29/NHK/2021 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Kłodne zostaje odwołana.


Przypomnijmy. Kilka dni temu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zakazał picia wody z wodociągu Kłodne z uwagi na przekroczoną ilość bakterii Escherichia coli i jej mętności.


Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 8 września 2021 r. z wodociągu wiejskiego Kłodne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – liczba bakterii Escherichia coli i fizycznych – mętność.


W dniu 9 września 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Kłodne do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta mogła być używana do celów sanitarnych (np. spłukiwanie toalet).


Źródło: Gm. Limanowa, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować