Wody Polskie podpisały z ARiMR umowę na rewitalizację rzeki Kamienica

12 marca Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisały z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę o dofinansowanie realizacji tej inwestycji na rzece Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu.

Wody Polskie podpisały z ARiMR umowę na rewitalizację rzeki Kamienica

Środki finansowe na ten cel w wysokości 10 mln zł, pochodzić będą z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Udział środków Unii Europejskiej to ok. 7,5 mln zł.


Celem realizowanego zadania będzie poprawa stanu ekologicznego wód płynących Kamienicy Nawojowskiej, a także przywrócenie spójności sieci obszarów Natura 2000. W ramach zawartej umowy wykonane zostaną prace budowlane polegające na przebudowie trzech istniejących progów tak, by nie stanowiły przeszkody w migracji ryb.


Po zakończeniu prac prowadzony będzie monitoring migracji ryb, który Wody Polskie zrealizują wspólnie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu.


Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest na 2023 rok.


Źródło: Wody Polskie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować