Wójt Gminy Podegrodzie z absolutorium

Raport o stanie gminy, stanowiący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, przekazywany radzie gminy w terminie do końca czerwca, musi zostać rozpatrzony na sesji absolutoryjnej.

Wójt Gminy Podegrodzie z absolutorium

Rada Gminy Podegrodzie jednogłośnie udzieliła Wójtowi Stanisławowi Banachowi absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Po ogłoszeniu wyników Przewodniczący RG wraz z zastępcami rady wręczyli Wójtowi oraz Skarbnik Gminy Małgorzacie Szkarłat, kwiaty i złożyli gratulacje.


Wójt podziękował Radzie Gminy, jednostkom pomocniczym oraz wszystkim pracownikom urzędu za współpracę, bowiem, jak podkreślił dobre wykonanie budżetu to sukces nie tylko władz Gminy, ale również wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.


Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować