Wraca temat stadionu Sandecji. Jan Kos wydaję oświadczenie

Jan Kos wydaje oświadczenie z związku z konferencją prasową prezydentów miasta Nowego Sącza, która odbyła się na terenie budowy stadionu Sandecji w dniu 27.03.2024 r.

Wraca temat stadionu Sandecji. Jan Kos wydaję oświadczenie

Poniżej pełna treść oświadczenia Jana Kosa 

Odnosząc się do konferencji prasowej prezydentów miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca, która miała miejsce na terenie budowy stadionu Sandecji i dotyczyła dalszych działań Inwestora zmierzających do ukończenia budowy informujemy, że wypowiedzi związane 
z posiadaniem praw autorskich są nieprawdziwe i wprowadzają opinię publiczną w błąd.
Pani Prezes Anna Xymena Majkrzak w imieniu Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej również wielokrotnie w swoich wcześniejszych wypowiedziach publicznych zapewniała, że Inwestor posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej, po czym w dniu 25 stycznia zwróciła się do naszego projektanta głównego tj. firmy Metropolis z pismem o nabycie tych praw z pominięciem Generalnego Wykonawcy o czym świadczy załączony dokument.
Działając w imieniu Grupy Blackbird spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. informujemy, że zgodnie z umową i spełnieniu jej warunków w dniu 1 lutego 2024 r. nabyliśmy prawa autorskie o czym świadczy przedłożone oświadczenie biura projektowego Metropolis.
Pragniemy również nadmienić, że w dniu 5 lutego w odrębnym piśmie poinformowaliśmy Nowosądecką Infrastrukturę Komunalną, oraz wykonawcę tj. firmę MS Usługi Inżynierskie Sp. z o.o., który został wyłoniony w przetargu na dokończenie elewacji, że te działania są niezgodne z prawem o czym także świadczy załączone pismo.

Link do załączonego Pisma 

Źródło: Nadesłane do redakcji 

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować