Pogoda - Sądeckie.pl

30

Dzisiaj jest: 30. 11. 2021 Do końca roku: 31 dni
Jakość Powietrza:

Współpraca powiatu nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi – jest już plan na 2022 rok

Współpraca powiatu nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi – jest już plan na 2022 rok

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Spotkanie prowadził Edward Ciągło - przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jednocześnie członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Członkowie Rady zaopiniowali pozytywnie Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022.


Program ten jest fundamentem, na którym opiera się współpraca powiatu nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi – mówiła Justyna Tokarczyk, dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. - Zgodnie z wymogami ustawowymi, wcześniej odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy.


Podczas spotkania przedstawiono także wyniki oceny zgłoszeń do konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych i wolontariatu. W tym roku na szczególną uwagę zasługiwały działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i wolontariuszy mające na celu niesienie pomocy osobom starszym i chorym, a także wsparcie służb medycznych na polu codziennej walki z koronawirusem. Oceniono 9 wniosków, które zostały złożone w konkursie i wyłoniono laureatów.


W spotkaniu wzięli udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło – jednocześnie przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, radny powiatowy Antoni Poręba, Urszula Potoniec-Mędoń - przedstawicielka Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, Anna Pych - przedstawicielka Fundacji „Będzie dobrze” oraz Adam Waśko – przedstawiciel Stowarzyszenia Brydża Sportowego ALF.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować