Wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Limanowskiego

19 października 2023 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Limanowskiego. Celem spotkania była wizytacja obiektów sakralnych, które decyzją Rady Powiatu Limanowskiego, otrzymały w 2023 r. dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane. Na ten cel przeznaczono kwotę 200 000 zł.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Limanowskiego

W spotkaniu wyjazdowym udział wzięli Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wojciech Włodarczyk, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Agnieszka Orzeł, Wiceprzewodnicząca Komisji Jolanta Grzegorzek, Członek Komisji Marian Wójtowicz, radny Bogumił Grzyb oraz Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki Mateusz Pietrzak.


W trosce o odtworzenie i zachowanie świetności zabytków sakralnych Powiat Limanowski co roku zabezpiecza środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia prac konserwatorskich. W latach 2014 – 2023 Rada Powiatu Limanowskiego udzieliła dotacji na łączną kwotę 1 476 000 zł. Jest to konsekwencja prowadzonej polityki rozwoju turystyki poprzez promowanie najbardziej wartościowych obiektów architektonicznych, a co za tym idzie podejmowanie wszelkich działań zmierzających do przywrócenia ich blasku, aby w pełni prezentowały swoją wartość artystyczną i historyczną.


Radni odwiedzili następujące zabytki:

1. Parafia Rzymskokatolicka w Ujanowicach – odsłonięcie i pełna konserwacja polichromii kaplicy płd. w kościele pw. św. Michała Archanioła – 30 000 zł;

2. Parafia Rzymskokatolicka w Jodłowniku – prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. MB Nieustającej Pomocy w kościele pomocniczym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – 30 000 zł;

3. Parafia Rzymskokatolicka w Szyku – prace konserwatorskie przy zabytkowej chrzcielnicy w kościele pw. św. Stanisława i św. Barbary – 15 000 zł;

4. Parafia Rzymskokatolicka w Łososinie Górnej – prace konserwatorskie przy prospekcie organowym w kościele pw. Wszystkich Świętych – 30 000 zł;

5. Parafia Rzymskokatolicka w Skrzydlnej – prace konserwatorskie polichromii chóru (balkonu muzycznego) wraz z 5 kolumnami w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa – 30 000 zł;

6. Parafia Rzymskokatolicka w Męcinie – prace konserwatorskie przy ambonie w kościele pw. św. Antoniego Opata – 30 000 zł;

7. Parafia Rzymskokatolicka w Dobrej – remont kamiennej posadzki IV etap w kościele pw. śś. Szymona i Judy – 15 000 zł;

8. Fundacja Sztetl w Mszanie Dolnej – sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz prace restauratorskie na cmentarzu żydowskim – 20 000 zł.


Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować