Wykładowcy z uczelni zagranicznych w ANS

Program Erasmus+ jest inicjatywą Unii Europejskiej, która wspiera współpracę i wymianę doświadczeń między uczelniami wyższymi w Europie. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu korzysta z tej możliwości od wielu lat, nawiązując kontakty i podpisując porozumienia z różnymi uczelniami partnerskimi.

Wykładowcy z uczelni zagranicznych w ANS

W tym roku akademickim uczelnia gościła kilku pracowników i wykładowców z zagranicy, którzy przyjechali w ramach programu Erasmus+. Dział nauki i rozwoju był odpowiedzialny za organizację i koordynację tych wizyt.


W październiku 2023 r. odbyło się szkolenie dla pracowników Izmir Kavram Vocational School z Turcji, które poprowadzili specjaliści z Działu nauki i rozwoju. Uczestnikami szkolenia byli Ahmet Hamdi Cakmak, Merve Cakmak i Sehvet Bengi. W tym samym miesiącu pracownicy Biblioteki ANS przeprowadzili szkolenia dla swoich kolegów z Biblioteki Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie na Słowacji. W szkoleniach tych wzięły udział Emilia Vrablova, Zuzana Brciakova i Stanislava Polacekova.


W październiku i listopadzie 2023 r. zaproszono także kilku wykładowców z zagranicy, którzy prowadzili zajęcia dla studentów z różnych Wydziałów:

- Fatma Yildiz z Izmir Kavram Vocational School w Turcji wygłosiła wykłady w Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki na temat zdrowia psychicznego dzieci, przemocy wobec dzieci, postawy rodziców oraz leczenia zdrowia psychicznego dzieci,

- Gizem Uslu z Izmir Kavram Vocational School w Turcji przedstawiła wykłady w Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki na temat technik fotografii i obrazu, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, języka ciała w komunikacji,

- Angeliki Sgora z Ionian Univversity w Grecji omówiła wykłady w Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki na temat mediów społecznościowych i ochrony danych osobowych w Internecie,

- Zuzana Fecikova z Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie na Słowacji zaprezentowała wykłady w Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki na temat edukacji zdrowotnej dla dzieci, aktywności fizycznej w odniesieniu do zdrowia psychicznego dzieci oraz higieny w procesie edukacji.

- Neslihan Paker z Izmir Kavram Vocational School w Turcji poprowadziła wykłady w Wydziale Nauk Ekonomicznych z zakresu marketingu na rynku usług i dostaw, targetowania i pozycjonowania oraz rozwoju rynku usług na przykładzie Turcji.


Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować