Wyniki obrad Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Wyniki obrad Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel wziął udział w posiedzeniu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Powołano nowych członków komisji  oraz dyskutowano o zabezpieczeniu na wypadek katastrofy energetycznej.
 

Prezydent Ludomir Handzel i Starostwa Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski wręczyli akty powołania nowym członkom Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. 
 

Następnie Skarbnik Miasta nowego Sącza Renata Seruga-Tokarz zreferowała planowane na 2019 rok wydatki związane z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem. Podobną informację przedstawiła Skarbnik Starostwa Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek. 
 

Najdłużej dyskutowano na temat zasad i sposobu udzielania pomocy poszkodowanym w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze masowym, funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej po wystąpieniu katastrofy energetycznej i braku zasilania tych placówek w energię. 
 

Podczas obrad Komisji obecni byli przedstawiciele dwóch największych galerii handlowych w Nowym Sączu, którzy mówili o sposobach zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów w momencie zagrożenia.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować