Pogoda - Sądeckie.pl

30

Dzisiaj jest: 30. 11. 2021 Do końca roku: 31 dni
Jakość Powietrza:

Wyremontują kolejną drogę gminną

Wyremontują kolejną drogę gminną

Już wkrótce rozpocznie się remont drogi gminnej nr 290046K w Marcinkowicach. To efekt pozyskanej przez gminę Chełmiec dotacji w wysokości 409 tys. zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach tego funduszu każdego roku gminy wiejskie mogą zgłosić 2 wnioski. Pierwszy złożony przez gminę na remont drogi Naściszowa – Wielopole – Klimkówka już jest w fazie realizacji, natomiast 2 wniosek obejmujący remont w/w drogi teraz uzyskał dofinansowanie z oszczędności.


W ramach remontu gmina planuje wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, warstwy wyrównawczej oraz warstwy wiążącej. Wykonana będzie także stabilizacja gruntu i podbudowa. Istniejące pobocza zostaną uzupełnione warstwą tłucznia z kruszywa łamanego. Odwodnienie będzie realizowane przez spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni jezdni i pobocza. Podczas remontu drogi planowane jest także wykonanie sieci kanalizacyjnej jednak ten element będzie pokrywany w całości z budżetu gminy.


Łączna wartość inwestycji to 734 tys. zł., dofinansowanie 409 tys. zł, a wkład własny 325 tys. zł.


Prace remontowe będą wykonywane w 2022 roku.


Źródło: Gm. Chełmiec, fot. ilustracyjna

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować