Pogoda - Sądeckie.pl

17

Dzisiaj jest: 17. 05. 2022 Do końca roku: 228 dni
Jakość Powietrza:

Wystartował otwarty konkurs ofert „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Wystartował otwarty konkurs ofert „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Organizatorzy przedsięwzięć technologicznych i dotyczących branży kreatywnej już od dziś mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa w ramach programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Pula środków przeznaczonych na realizację projektów konkursowych wynosi 427 500 zł.

To już dziesiąta edycja programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Jego głównym celem jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego. Zadania składane do konkursu obejmować będą organizację przedsięwzięć służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy oraz podnoszeniu kompetencji biznesowych Małopolan i firm z regionu.


Chcemy, aby projekty składane przez organizacje pozarządowe przyczyniały się do promowania i rozwoju przedsiębiorczości opartej na nowoczesnych technologiach i dużym potencjale sektora kreatywnego. To obszary szczególnie ważne dla gospodarki naszego regionu, dlatego dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń są dużą wartością dla rozwoju ekosystemu przedsiębiorczości w Małopolsce – podkreśla Marszałek Witold Kozłowski.


W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację:

  • przedsięwzięć technologicznych, takich jak np. seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe i inne projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości technologicznej,
  • przedsięwzięć służących rozwojowi sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych i designu.


Formuła realizowanych przedsięwzięć musi uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną.


W konkursie oferty mogą składać NGO-sy będące organizatorami wyżej wymienionych wydarzeń oraz spotkań, w tym:

  • podmioty aktywnie działające w społeczności start-upowej, których celem jest rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii,
  • podmioty działające w sektorze kreatywnym i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości w branżach kreatywnych.


Wielkość wsparcia finansowego ze strony Województwa Małopolskiego wynosi max 85% wartości zadania. Oferenci wykazać się muszą wkładem własnym na poziomie co najmniej 15%.


Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO w terminie do 25 lutego 2022 r. do godziny 16:00,
  • wersją pisemną oferty (wygenerowaną z Generatora eNGO) wraz z załącznikami należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 28 lutego 2022 r. do godziny 16:00.


Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne w  Biuletynie Informacji Publicznej.


***

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” jest realizowany od 2013 roku. W ramach dotychczasowych dziewięciu edycji programu dofinansowano ok. 150przedsięwzięć, w których uczestniczyło blisko 103 tys. osób. Wśród wydarzeń wspieranych w dotychczasowych edycjach były m.in. TEDxKazimierz, konferencja TechLab, Smogathon, TEDxKraków, Małopolski Festiwal Programowania, warsztaty „Projekt: firma. Design Thinking w praktyce”, LifeScience StartUp Akademia, program pre-akceleracyjny Dragons Cave, #digital fest, OpenCoffee KRK.


Źródło: UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować