X Polski Kongres Przedsiębiorczości z udziałem władz ANS w Nowym Sączu

Już po raz dziesiąty w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbył się Polski Kongres Przedsiębiorczości. Jest to jedno z największych wydarzeń gospodarczych w kraju, poruszające wiele kluczowych zagadnień dotyczących polskiej gospodarki, działania samorządów i wyzwań dla nauki.

X Polski Kongres Przedsiębiorczości z udziałem władz ANS w Nowym Sączu

Gośćmi Kongresu byli: dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS – Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz dr hab. inż. Józefa Ciuła, prof. ANS – Prorektor ds. nauki i rozwoju, który był panelistą w dyskusji pt. „Nie ma przyszłości bez nowoczesności”.


Idea Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości powstała w 2013 roku i na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju. W ramach spotkania odbywa się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych, które swoją tematyką obejmują najistotniejsze tematy z punktu widzenia polskiej gospodarki. Polska Agencja Przedsiębiorczości, organizator Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, od lat wspiera polską gospodarkę, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń i transferu wiedzy oraz wzmacniając współpracę miedzy biznesem, nauką i administracją. Jubileuszowa, dziesiąta edycja wydarzenia odbyła się w dniach 13–14 listopada w Krakowie.


Polski Kongres Przedsiębiorczości ponownie odpowiada na zapotrzebowanie polskich przedsiębiorców, naukowców, samorządów oraz przedstawicieli administracji centralnej. Znajdując wspólne cele i tematy dyskusji, udało nam się stworzyć platformę porozumienia i współpracy. Tegoroczne forum wymiany myśli porusza istotne kwestie dotyczące innowacji, współczesnych zjawisk w turystyce, wykorzystania potencjału terenów inwestycyjnych, ekologii, rozwoju szkolnictwa wyższego, medycyny, energetyki, rynku pracy czy smart city. Istotnym punktem tegorocznych rozmów są kwestie związane ze współpracą międzynarodową – zaznacza Wojciech Pomarański, Prezes zarządu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.


Wśród panelistów zaproszenie do dyskusji przyjął dr hab. inż. Józefa Ciuła, prof. ANS – Prorektor ds. Nauki i rozwoju Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Debata z jego udziałem – „Nie ma przyszłości bez nowoczesności” – cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas wydarzenia nasza Uczelnia została także wyróżniona nagrodą „Fundament 2023” przyznaną przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.


Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować