XV Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu

Bydło polskie czerwone to jedna z najstarszych i najpiękniejszych ras bydła w Polsce. Pochodzi od dzikiego bydła żyjącego niegdyś we wschodniej Europie i Skandynawii. Ma czerwoną sierść o różnych odcieniach i krótkie rogi. Jest odporna na choroby, długowieczna i płodna. Wydaje mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka oraz smaczne mięso. Niestety, przez wiele lat była wypierana przez inne rasy i zagrożona wyginięciem.

XV Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu

Dzięki staraniom hodowców z Małopolski udało się zachować tę rasę i wpisać ją do ksiąg hodowlanych. Obecnie bydło polskie czerwone jest pod ochroną i można je spotkać głównie na południu Polski.


W Szczyrzycu odbyła się niedawno wystawa tej rasy, która miała na celu promować jej hodowlę i zainteresować nią rolników i konsumentów.


W XV Krajowej Wystawie Czerwonego Bydła Polskiego uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Jan Duda oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który objął nad wydarzeniem patronat honorowy.


Rodzime rasy zwierząt hodowlanych są wartością dla naszej kultury rolniczej. Stanowią cenny materiał dla rolnictwa ekologicznego zarówno w znaczeniu biologicznym, jak i etnograficznym. Programy rolno-środowiskowe zakładają ochronę polskiego bydła czerwonego. Ich celami są doskonalenie rasy względem cech produkcyjnych oraz zachowanie rasy w typie pierwotnym. Hodowcy otrzymują dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera polskie gospodarstwa i polskich rolników. Dbamy o to, co jest naszym dobrem kulturowym i podejmujemy działania mające na celu rozwój gospodarczy naszego regionu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


XV Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu była połączona z regionalną wystawą owiec oraz wystawą królików rasowych. Odbyły się konkursy młodych hodowców i wiedzy rolniczej. Wśród dodatkowych atrakcji znalazły się m.in. degustacja potraw regionalnych, występy kapel ludowych oraz konkurs plastyczny dla dzieci.


Źródło: MUW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować