XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych w Wydziale Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Tradycją Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu jest angażowanie studentów zrzeszonych w kołach naukowych w działalność badawczą. Na co dzień pod profesorską i doktorską opieką działają tu: Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego, Koło Naukowe „Marketer”, Akademickie Koło Turystyczne „Kuklik”, Koło Naukowe E-administracja „Zjednoczenie”, Dziennikarskie Koło Naukowe oraz Koło Naukowe Rachunkowości „Akredytywa”. Zwieńczeniem tych wysiłków jest m.in. organizacja ogólnopolskiego sympozjum naukowego. Te przygotowano już po raz osiemnasty (warto wspomnieć, że pierwsze odbyło się już w 2002 roku).

XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych w Wydziale Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

W środę 15 listopada na Wydziale Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu odbyło się XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pn. „Gospodarka-społeczeństwo-środowisko. Gdzie jesteśmy i dokąd prowadzą nas zmiany?” Do Nowego Sącza na dwa dni zawitali studenci z całej Polski nie tylko, aby wygłosić swoje referaty, ale także, aby uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych, w tym w wycieczce w Beskid Sądecki.


Podczas pięciu sesji, z których składała się ogólnopolska konferencja pn. „Gospodarka-społeczeństwo-środowisko. Gdzie jesteśmy i dokąd prowadzą nas zmiany?”, usłyszeliśmy aż 24 referaty i prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów i doktorantów z kilku ośrodków akademickich.


Tematyka naszego sympozjum jest bardzo szeroka to: gospodarka, społeczeństwo, środowisko, co w pewien sposób odzwierciedla spektrum kierunków na naszym wydziale: ekonomię, zarządzenie i administrację – tłumaczy prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych.


Organizatorów cieszyło duże zainteresowanie sądecką konferencją.


Udało nam się zaprosić aż 34 studentów wraz z opiekunami naukowymi. To m.in.: Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Akademia Górnośląska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Nauk Stosowanych w Skierniewicach – wylicza dr Marek Reichel, opiekun naukowy wydarzenia.


Sympozjum było również okazją do zwiedzania wybranych zakątków Sądecczyzny i integracji studentów z różnych ośrodków akademickich, uczestniczących w wydarzeniu.


XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pn. „Gospodarka-społeczeństwo-środowisko. Gdzie jesteśmy i dokąd prowadzą nas zmiany?” przygotowały koła naukowe działające na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS. Organizatorzy składają podziękowania sponsorom: Uzdrowisku Krynica-Żegiestów oraz Hucie Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak sp. z o.o.


Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować