XXVI Sesja Rady Miasta. Radni uchwalili budżet na 2020 rok

XXVI Sesja Rady Miasta. Radni uchwalili budżet na 2020 rok

20 grudnia br. w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyła się XXVI Sesja Rady Miasta. Przed obradami radni połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

 

Podczas obrad debatowano nad projektem uchwały budżetowej przygotowanym przez Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla.

 

Oprócz tego poruszane były m.in. takie kwestie jak:

 • przyznanie Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”,
 • zmiana Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza,
 • zmiana Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019,
 • ustalenie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 • przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza,
 • wynagrodzenie dla nauczycieli,
 • opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie go na parkingu strzeżonym,
 • opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,
 • wynagrodzenie dla rodzin zastępczych oraz tych prowadzących rodzinny dom dziecka,

 

W trakcie sesji radni przyjęli uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wieloletnią prognozę finansową dla miasta Nowego Sącza. W budżecie znalazła się także autopoprawka zgłoszona przez Prezydenta Ludomira Handzla. Z kolei postulaty zgłaszane przez radnych Klubu PiS - Wybieram Nowy Sącz tj. 11 inwestycji nie zostały w nim uwzględnione.

 

Po 9 godzinach obrad zostały one przerwane przez przewodniczącego Artura Czerneckiego. Miało to miejsce w trakcie debatowania o przyjęciu Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Nowego Sącza. 

 

Dokoćzenie obrad oraz podjęcie uchwały w sprawie:

 • przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego zatytułowanego „Lokalny Program Osłonowy - wsparcie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza ponoszących wysokie koszty opłat za wodę i/lub ścieki na rok 2020”,
 • ustanowienia służebności gruntowej,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat,
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”.

nastąpi w trakcie kolejnej Sesji Rady Miasta, która odbędzie się 30 grudnia br.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować