Zakończono prace renowacyjne przy zabytkowej kapliczce domkowej w miejscowości Kłodne

14 listopada br. dokonano odbioru wykonanych prac przy kapliczce domkowej zbudowanej w 1903 r. w miejscowości Kłodne, ufundowanej przez Józefa Filipka, który wybudował ją po powrocie z Ameryki z pomocą Państwa Jurkowskich. Kapliczka została wybudowana na działce Marii i Krzysztofa Młynarczyk, którą otrzymali od ojca Tadeusza Salamona.

Zakończono prace renowacyjne przy zabytkowej kapliczce domkowej w miejscowości Kłodne

Obiekt został skierowany ścianą szczytową w kierunku południowym, tuż przy lokalnej drodze asfaltowej biegnącej z Limanowej do Nowego Sącza. Materiał, z którego została zbudowana to lokalny kamień (piaskowiec) oraz glina. Obiekt posiada oryginalnie zachowaną drewnianą rzeźbę polichromowaną przedstawiającą Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus, umieszczoną w murowanym ołtarzyku wewnątrz. Dodatkowo posiada również XIX-wieczny obraz na płótnie przedstawiający św. Stanisława Biskupa oraz dwie małe drewniane i polichromowane rzeźby przedstawiające św. Mikołaja i św. Jana Nepomucena. Ponadto wnętrze zdobi pięć XX- wiecznych oleodruków i inne współczesne bibeloty.


Przebudowa pobliskiego mostu oraz drogi asfaltowej w latach 70-tych XX w., stała się punktem zwrotnym w historii opisywanej kapliczki. Powyższe prace doprowadziły do podniesienia o 1 m poziomu drogi, co skutkowało systematycznym zalewaniem wnętrza obiektu podczas gwałtownych ulew. Brak odpowiedniej izolacji pionowej oraz sprawnego drenażu na zewnątrz kapliczki doprowadziło do jej zawilgocenia. Wskutek, czego na powierzchni tynków wapiennych pojawiały się liczne wysolenia oraz odparzenia prowadzące do całkowitego ich osunięcia się.


Kapliczka przed rozpoczęciem prac znajdowała się w stanie wymagającym pilnej interwencji. Dzięki pracom konserwatorskim pod kierownictwem konserwatora zabytków Pana Stanisława Strzelczyka wykonano następujący zakres prac: opaskę drenarską wraz z odwodnieniem dookoła kapliczki oraz nowy chodniki bezpośrednio przed kapliczką, nową posadzkę z piaskowca wraz z ubitą podsypką, wymieniono również daszek z uwzględnieniem wykonania deskowania oraz pokryto go gontem, wewnątrz wykonano nową sygnaturkę zwieńczoną metalowym krzyżem, wymieniono również wyprawy tynkarskie na zewnętrz kapliczki. W środku odnowiony został obraz olejny na płótnie. 


Koszt remontu to 30 063,27 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 18 000,00 zł pozyskanym przez Gminę Limanowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie Kapliczki 2023”.


Na dzień dzisiejszy kapliczka zlokalizowana jest przy drodze powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w m. Kłodne na dz. w. nr 671.


Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy stanu technicznego kapliczki, a także przywrócenia pierwotnego wyglądu nawiązującego do czasów jej powstania.


Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować