Pogoda - Sądeckie.pl

17

Dzisiaj jest: 17. 09. 2021 Do końca roku: 105 dni
Jakość Powietrza

Zakończył się remont drogi gminnej Siekierczyna - Raszówki – Jabłoniec

Zakończył się remont drogi gminnej Siekierczyna - Raszówki – Jabłoniec

Dobiegła końca realizacja inwestycji polegającej na remoncie drogi gminnej Siekierczyna - Raszówki - Jabłoniec w miejscowości Siekierczyna, Gmina Limanowa.

W ramach zadania na całej długości 3,22 km wykonano warstwę wiążącą oraz ścieralną z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 10 cm oraz wzmocniono nawierzchnię z użyciem siatki szklano-węglowej. Zrobiono kilka wysepek dla osób korzystających z komunikacji publicznej.


Wykonano poprawę odwodnienia drogi, jak również wykonano nowe pobocza skropione emulsją asfaltową oraz dopasowano niweletę zjazdów do remontowanej drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wykonano nowe oznakowanie drogi na całej jej długości.


Koszt zadania to 1 069 086,57 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 668 743,00 zł pozyskanym przez Gminę Limanowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o., które zostało wyłonione w postępowaniu przetargowym.


19 sierpnia br. miał miejsce końcowy odbiór zadania, uczestniczyły w nim władze gminy: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wicewójt Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, radna Gminy Limanowa Iwona Wojak – Ćwik i radny Bogdan Pazdur, sołtysi wsi: Stara Wieś II – Ryszard Piszczek, Siekierczyna I - Józef Hutek, inspektor nadzoru Janusz Liptak, a także Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza oraz przedstawiciele Wykonawcy zadania.


Źródło: Powiat Limanowski

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować