Zakończył się remont drogi gminnej Stara Wieś - Golców

W grudniu 2023 roku zakończył się remont drogi gminnej nr 340496K, która łączy miejscowości Stara Wieś i Golców w gminie Limanowa.

Zakończył się remont drogi gminnej Stara Wieś - Golców

Prace polegały na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku około 1,3 km, utwardzeniu poboczy na całej długości drogi (2,2 km), poprawie systemu odwodnienia przez oczyszczenie rowów i wymianę części rur ściekowych. Ponadto, zwiększono bezpieczeństwo ruchu drogowego przez montaż dodatkowych znaków i tablic.


Remont drogi był współfinansowany przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, który przyznał gminie Limanowa dotację w wysokości 419 829 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 559 273,23 zł. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z siedziby w Limanowej.


Odbiór końcowy zadania odbył się 21 grudnia 2023 roku i wzięli w nim udział przedstawiciele władz gminy, sołectw, nadzoru i wykonawcy.


Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować