Pogoda - Sądeckie.pl

21

Dzisiaj jest: 21. 01. 2022 Do końca roku: 344 dni
Jakość Powietrza:

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu Eko HERO Małopolski 2021. Wśród zwycięzców Stary Sącz

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu Eko HERO Małopolski 2021. Wśród zwycięzców Stary Sącz

Uroczystą galą w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w piątek 19 listopada zakończyła się tegoroczna edycja konkursu Eko HERO Małopolski 2021.

Spośród wielu nadesłanych zgłoszeń Kapituła wybrała zwycięzców. Wśród małych gmin zwyciężyła Gołcza, najbardziej ekologiczną gminą średnią został Stary Sącz, a dużą Trzebinia. Tytuł Firmy Eko HERO 2021 uzyskała PRAD Sp. z o.o, za wykorzystanie nowoczesnej aparatury do walki z zanieczyszczeniami powietrza i nielegalnymi wysypiskami. Za najciekawszą Ekoinicjatywę jurorzy uznali program „Gmina Gnojnik domem dla płazów”.


Tegoroczny plebiscyt, organizowany wspólnie z Grupą Polska Press, cieszył się dużym zainteresowaniem czytelników. Wpłynęło 71 zgłoszeń od firm, samorządów i mieszkańców, którzy myślą ekologicznie.


Mieszkańcy Małopolski mają coraz większą wiedzę na temat ekologii i tego, jakie działania podjąć, aby zachować nasze dziedzictwo naturalne w dobrym stanie. W tegorocznym konkursie Eko HERO Małopolski nagrodziliśmy te inicjatywy, firmy i samorządy, które dbają o środowisko i mogą pochwalić się działaniami na rzecz poprawy powietrza, czystości wody, ochrony zwierząt czy rozwiązaniami zero waste. Nagrodzone projekty są dowodem na to, że można działać tak, aby troska o ekologię była walorem i korzyścią. Warto wskazywać tego typu działania i brać z nich przykład! - mówi wicemarszałek Józef Gawron.


Kapituła Eko HERO Małopolski 2021 obradowała w składzie: wicemarszałek Józef Gawron, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak z Politechniki Krakowskiej, współautorka projektu Poligon Energooszczędności, Karolina Laszczak - dyrektor Departamentu Środowiska, Rafał Solecki - dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Marcin Guzik - dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz redaktor naczelny Gazety Krakowskiej Wojciech Mucha.


Wyniki obrad kapituły konkursu Eko HERO Małopolski 2021:


Kategoria Inicjatywa EKO HERO

 1. Gmina Gnojnik domem dla płazów czyli inicjatywy mające na celu ochronę gatunkową żaby trawnej, ropuchy szarej i ropuchy zielonej, które przechodząc przez jezdnię giną pod kołami przejeżdżających samochodów. Działaniom patronuje postać eko bohatera, gminnej maskotki Żabki Rechotki.
 2. „Demos - Jestem częścią świata”- pozarządowa inicjatywa Fundacji Demos w Odporyszowie to rekultywacja 10 ha terenów i wybudowanie wielofunkcyjnego kompleksu składającego się z Domu Dziecka dla 14 dzieci, placówki dziennej dla ponad 100 wychowanków z zapleczem sportowym oraz Centrum Sportów Konnych, z zachowaniem zasad ochrony przyrody i środowiska.
 3. Samowystarczalna Wioska - projekt samowystarczalnej wioski w gminie Łapanów, w miejscowości Cichawka. Stworzenie miejsca, gdzie powraca się do natury, czerpiąc z niej to co najlepsze, przy zachowaniu kultury zero waste.


Kategoria Firma EKO HERO

 1. PRAD Sp. z o.o. dzięki nowoczesnej aparaturze pomiarowej wykrywa źródła spalania odpadów i nielegalne składowiska oraz monitoruje smog.
 2. Noble Lashes czyli ekologiczne rozwiązania w biznesie, integrujące pracowników i klientów wokół idei less waste oraz zaangażowania w akcje ekologiczne.
 3. Kapituła zdecydowała o nie przyznawaniu 3. Miejsca


Kategoria Gmina EKO HERO do 15 000 mieszkańców

 1. Gołcza - za imponującą skuteczność w pozyskiwaniu funduszy na modernizacyjne projekty infrastrukturalne i osiągnięcia w realizacji m.in. projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.
 2. Lubień, w której zmodernizowano m.in. system instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o kolektory słoneczne.
 3. Wielka Wieś, gdzie m.in. dzięki pracy zespołu ekodoradców (EKOTEAM) tylko w 2020 roku dofinansowano wymianę 115 „kopciuchów”.


Kategoria Gmina EKO HERO 15 000 – 30 000 mieszkańców

 1. Stary Sącz, gdzie powstał dworzec przesiadkowy „Parkuj i jedź” i zakupiono – wspólnie z miastem Nowy Sącz - ekologiczny tabor transportowy, z którego korzystają mieszkańcy nie tylko gminy, ale wszystkich lokalizacji, gdzie dociera nowosądecki MPK.
 2. Nowy Targ, w którym obowiązuje lokalna uchwała antysmogowa, rozbudowuje swoją sieć ciepłowniczą i zwiększa udział odnawialnych źródeł energii na swoim terenie.
 3. Miechów, w której ograniczono jedno z najbardziej emisyjnych źródeł spalin, czyli transport samochodowy, kupując dwa elektryczne autobusy komunikacji miejskiej i budując ścieżkę rowerową i budując stację przesiadkową „Parkuj i jedź”.


Kategoria Gmina EKO HERO powyżej 30 000 mieszkańców

 1. Trzebinia realizująca z imponującym rozmachem, wspólnie z Trzebińskim Centrum Kultury projekt „Trzebinia po stronie natury”, łączący zarówno działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, jak i m.in. dofinasowania do wymiany pieców.
 2. Andrychów, prowadząca m.in. szeroko zakrojoną edukację ekologiczną, przede wszystkim z zakresu ochrony powietrza i gospodarki odpadami; w 2021 przystąpiła do projektu segregacji zużytych olejów jadalnych.
 3. Tarnów na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat prowadzi edukację ekologiczną, in. w 2020 roku zorganizował kampanię ekologiczną „Klimat się zmienia-zmień sposób myślenia. Zmieniaj nawyki – nie Klimat!”


Źródło: UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować