Zakończyły się prace modernizacyjne czterech dróg dojazdowych w Gminie Limanowa

W lipcu zakończono prace modernizacyjne na czterech drogach dojazdowych w miejscowościach Siekierczyna, Stara Wieś, Nowe Rybie i Męcina. Dzięki temu poprawiła się jakość i bezpieczeństwo komunikacji na prawie 1500 m odcinkach dróg.

Zakończyły się prace modernizacyjne czterech dróg dojazdowych w Gminie Limanowa

Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut wraz z Zastępcą Wojciechem Pazdanem, Kierownikiem Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Stanisławem Piegzą, radnymi, sołtysami, Inspektorem Nadzoru Januszem Liptakiem oraz przedstawicielami Firmy KADBUD z Mszany Dolnej dokonali odbioru zrealizowanych inwestycji.


Całkowity koszt modernizacji dróg wyniósł 711 454,00 zł, z czego 208 507,00 zł pochodziło z dotacji z budżetu województwa małopolskiego na poprawę dostępności do gruntów rolnych.


Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować