Zakończyły się roboty wodno-kanalizacyjne na terenie oczyszczalni ścieków Stróże

Zadanie o nazwie „Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Stróże” zostało zakończone zgodnie z planem i kosztowało 1.250.000,00 zł brutto.

Zakończyły się roboty wodno-kanalizacyjne na terenie oczyszczalni ścieków Stróże

W ramach zamówienia dostarczono i zamontowano nowoczesne urządzenia do odwadniania osadu, w tym rurociągi, urządzenia pomiarowe, armaturę i urządzenia transportujące. Dzięki temu możliwe będzie zmniejszenie ilości osadu produkowanego podczas oczyszczania ścieków i obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni. Oczekuje się, że zawartość suchej masy w osadzie wzrośnie do około 22%.


W tym samym czasie trwają prace nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa. W dniu 10.10.2023 rozpoczęła się procedura odbiorowa zadania, które obejmuje budowę 14,5 km sieci kanalizacyjnej i dwóch tłoczni ścieków. Na terenach, gdzie zakończono roboty ziemne, prowadzone są prace porządkowe polegające na przywracaniu terenu do stanu pierwotnego, np. urządzaniu terenu wokół tłoczni czy uzupełnianiu nawierzchni drogowej.


Źródło: Gm. Grybów, fot. Piotr Gaborek

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować