Zarząd Powiatu Nowosądeckiego z jednogłośnym absolutorium

Wczorajsza (15 czerwca) sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się nietypowo. Z krótkim koncertem wystąpił na początku spotkania Tomasz Bulzak – zwycięzca programu „Szansa na sukces”. Później rozpoczęły się głosowania i co najważniejsze - jednomyślne udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego z jednogłośnym absolutorium

Sesja odbywała się w Auli im. prof. Andrzeja Bałandy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Prowadził ją przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec.


Zanim doszło do głosowań, radni wysłuchali sprawozdania starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.


Mam wiele dobrych informacji dotyczących pozyskanych przez nas środków zewnętrznych i realizowanych inwestycji - mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Kilka dni temu otrzymaliśmy promesę na kwotę 1,6 miliona złotych na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Łabowa - Łabowiec na długości ponad trzech kilometrów. Całkowita wartość robót wraz z dotacją to ponad 2,8 miliona złotych. Termin realizacji - 31 sierpnia tego roku. Natomiast w maju przyznano nam dotację w wysokości 150 tysięcy złotych na dwa zadania związane z usuwaniem skutków osuwisk. Jeszcze w tym roku zostaną opracowane dokumentacje geologiczno-inżynierskie stabilizacji osuwisk na drogach powiatowych w Rożnowie i we Florynce.


Starosta przypomniał także o trwających remontach dróg współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Są to drogi: Limanowa - Chełmiec, Nowy Sącz - Florynka oraz ul. Węgierska i ul. Jakubowskiego w Grybowie, Krużlowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania na drodze Ptaszkowa - Wojnarowa.


Zakończyliśmy już remont drogi powiatowej Muszyna - ul. Polna - Złockie na długości ponad 3,4 kilometra w miejscowościach Muszyna i Jastrzębik - mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Łączna wartość prac przekroczyła trzy miliony złotych. Wykonano nową nawierzchnię wraz z podbudową, remont chodnika, oznakowanie poziome i pionowe, bariery, przejście dla pieszych i montaż urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów. Zadanie było realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Powiatowy Zarząd Dróg rozpoczął budowę kilku chodników:
  • w ciągu drogi powiatowej Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie na odcinku 470 metrów, wartość robót: 574 643,44 zł. Termin realizacji: 31 lipca 2021 r. Zadanie współfinansowane przez gminę Nawojowa;
  • w ciągach dróg powiatowych Korzenna - Janczowa - Miłkowa oraz Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska na odcinku 450 metrów, wartość robót: 430 tysięcy złotych. Termin realizacji: 11 września 2021 r. Zadanie współfinansowane przez gminę Korzenna.

Zakończone zostały trzy postępowania przetargowe na:
  • przebudowę drogi powiatowej Ptaszkowa - Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową. Cena wybranej oferty: 3.174.953,31 zł. Termin realizacji: 150 dni (15 listopada). Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (55%);
  • remont drogi powiatowej Powroźnik - Tylicz o długości 8,140 m. Cena wybranej oferty: 9.988.262,21 zł. Termin realizacji: 350 dni. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (do 55%). Oprócz nowej nawierzchni zadanie obejmuje również modernizację siedmiu mostów oraz budowę chodnika na długości 1,75 km;
  • budowę chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka w miejscowości Królowa Górna na długości 917 m. Cena wybranej oferty: 945.293,50 zł. Termin realizacji: 120 dni. Zadanie objęte pomocą finansową gminy Kamionka Wielka.

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego

Po sprawozdaniu, starosta przedstawił również Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok. Antoni Poręba - przewodniczący Klubu PiS w Radzie Powiatu Nowosądeckiego podziękował za pracę w trudnym roku pandemii wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego i jego jednostek rekomendując głosowanie za udzieleniem Zarządowi wotum zaufania. Andrzej Gancarz - przewodniczący Klubu Radnych „Wspólna Małopolska - Wspólna Sądecczyzna” wypowiedział się w imieniu członków klubu za udzieleniem wotum zaufania. Zarząd otrzymał je jednogłośnie.


Po wysłuchaniu sprawozdań finansowych, zapoznaniu się z uchwałą RIO dotyczącą wykonania budżetu za 2020 r. (przedstawił ją Michał Nowak - przewodniczący Komisji Rewizyjnej) oraz stanowisk poszczególnych komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego, radni udzielili Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego jednogłośnego absolutorium.


Wykonujemy bardzo dobrą pracę dla mieszkańców Powiatu i Polski - powiedział Antoni Poręba, przewodniczący Klubu PiS w RPN podsumowując udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.


Podobną opinię wyraził Andrzej Gancarz – przewodniczący Klubu Radnych „Wspólna Małopolska - Wspólna Sądecczyzna”.


Dziękuję wszystkim pracownikom i dyrektorom Starostwa Powiatowego oraz jednostek i oczywiście Zarządowi Powiatu za pracę w trudnym okresie pandemii. Gratuluję wykonania budżetu.


Starosta Marek Kwiatkowski wraz z cały Zarządem podziękowali również skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzacie Bochenek za jej pracę i czuwanie nad prawidłowym wydatkowaniem środków.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować