Pogoda Nowy Sącz

4

Dzisiaj jest: 04. 12. 2023 Dni od początku roku: 337 Dni do końca roku: 27
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, prowadzonej przez przewodniczącego Rady Romana Potońca, radni jednomyślnie udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

Ślubowanie złożył też nowy radny – Marek Kiełbasa, który zajął miejsce po zmarłym Ryszardzie Poradowskim. Ponieważ Ś.P. Ryszard Poradowski pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady PN, radni wybrali na to stanowisko Andrzeja Gancarza.


Starosta Marek Kwiatkowski poinformował radnych o zakończonych i trwających inwestycjach drogowych. Zapowiedział też rozbudowę internatu w Zespole Szkół w Marcinkowicach, gdzie powstaną dodatkowe 20 miejsc noclegowych i wyremontowana zostanie reszta budynku. Inwestycja kosztuje 1 747 177 zł i ma się zakończyć w wakacje tego roku. Starosta wspomniał również o promesie na 126 tys. zł na dokumentację projektowo-budowlaną stabilizacji i zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi powiatowej Ropa - Wawrzka - Florynka. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Starosta przedstawił także Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok.


Po wysłuchaniu raportu, Antoni Poręba - przewodniczący Klubu PiS w Radzie Powiatu Nowosądeckiego zaproponował udzielenie Zarządowi wotum zaufania i podziękował za pracę.


Zrealizowano naprawdę wiele inwestycji – mówi Antoni Poręba. – Szanuję starostę Marka Kwiatkowskiego i cały Zarząd za ich działania na rzecz rozwoju Powiatu. Dziękuję też wszystkim pracownikom i dyrektorom wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek powiatowych. 


Andrzej Gancarz - przewodniczący Klubu Radnych „Wspólna Małopolska - Wspólna Sądecczyzna” również rekomendował udzielenie Zarządowi wotum zaufania. Radni jednomyślnie poparli Zarząd. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi, uchwałą RIO o wykonaniu budżetu za 2022 r. (przedstawioną przez Michała Nowaka - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RPN) i stanowiskami komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego, radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium.


Dziękuję za wotum zaufania i absolutorium – powiedział starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Razem z radnymi podejmujemy wiele działań na rzecz rozwoju Sądecczyzny. Dziękuję za dobrą współpracę!


Starosta Marek Kwiatkowski i przewodniczący Rady Roman Potoniec podziękowali też skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzacie Bochenek za jej pracę i nadzór nad wydatkami oraz sekretarz Powiatu Justynie Tokarczyk za przygotowanie Raportu.


Na dzisiejszej sesji radni podjęli m.in. uchwały o ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju za 2022 r. i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu za 2022 r.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować