Zmarł Ks. dr Edward Kabat. Pełnił posługę kapłańską również na Sądecczyźnie

22 października 2023 roku, w wieku 73 lat życia, w 48 roku kapłaństwa, zmarł śp. Ks. dr Edward Kabat – były proboszcz parafii Dzierżaniny i rezydent Domu Księzy Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. Msza św. w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie we wtorek (24 października) o godz. 17.00. Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym parafii Wietrzychowice w środę (25 października) o godz. 14.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Zmarł Ks. dr Edward Kabat. Pełnił posługę kapłańską również na Sądecczyźnie

Urodził się 10 stycznia 1950 roku w Sikorzycach, jako syn Władysława i Marii z d. Nowak. Pochodził z parafii Wietrzychowice. W 1969 roku złożył egzamin dojrzałości w Tarnowie, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Następnie po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 1 czerwca 1975 roku w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Skrzydlna (od 14 czerwca 1975 roku), Padew Narodowa (od 24 czerwca 1976 roku), Pogwizdów (15 listopada 1980 roku), Podegrodzie (od 17 lipca 1982 roku), Nawojowa (od 12 września 1983 roku), Szczucin (od 26 czerwca 1984 roku), Wola Rogowska (od 19 grudnia 1989 roku), Skrzyszów – św. Stanisława BM (od 20 listopada 1997 roku) oraz Tęgoborze (od 26 sierpnia 1998 roku). Z dniem 16 listopada 1990 roku objął urząd proboszcza parafii Chojnik. W dniu 4 lipca 1994 roku został mianowany na urząd proboszcza parafii Ruda, który pełnił do 25 września 1995 roku. W dniu 4 września 1999 roku został mianowany administratorem parafii Dierżaniny, a z dniem 2 października 2000 roku proboszczem tejże parafii. Urząd proboszcza parafii Dierżaniny pełnił do 31 sierpnia 2004 roku, po czym zamieszkał w charakterze rezydenta w parafii Lisia Góra, a od 2021 roku w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. Ponadto w latach 1987-1989 pracował duszpastersko w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, zaś w latach 1995-1997 w Czechach. W roku 1997 uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.


W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1994 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale.


Źródło: PDT

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować