Zmarł Ks. Franciszek Knutelski. Jako wikariusz pracował m. in. w parafii w Grybowie

Zmarł śp. Ks. mgr lic. Franciszek Knutelski – penitencjarz mieleckiej Bazyliki Mniejszej, rezydent w parafii pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Mielcu.

Zmarł Ks. Franciszek Knutelski. Jako wikariusz pracował m. in. w parafii w Grybowie

25 listopada 2023 roku, w wieku 86 lat życia, w 61 roku kapłaństwa, zmarł śp. Ks. mgr lic. Franciszek Knutelski – penitencjarz mieleckiej Bazyliki Mniejszej, rezydent w parafii pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Mielcu. Msza św. żałobna w kościele parafialnym parafii pw. św. Matusza Ap. i Ew. w Mielcu w poniedziałek (27 listopada) o godz. 18.00. Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym parafii pw. św. Marcina Bpa w Grywałdzie we wtorek (28 listopada) o godz. 13.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu


Urodził się 7 października 1937 roku w Grywałdzie, jako syn Jana i Marii z d. Hryc. Egzamin dojrzałości złożył w 1956 roku w Krościenku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 24 czerwca 1962 roku w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Grybów (od 1 sierpnia 1962 roku), Kowalowa (od 1 września 1968 roku), Ropczyce (od 11 sierpnia 1970 roku), Dębica – św. Jadwigi (od 6 sierpnia 1974 roku) oraz Sędziszów Małopolski (od 14 czerwca 1980 roku). Ponadto w roku 1963 podjął studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone licencjatem kanonicznym. W 1982 roku został mianowany wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Wykładał także historię filozofii w Wyższym Instytucie Wiedzy Religijnej w Koszalinie. Równocześnie w latach 1991-1993 pełnił obowiązki proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Świeszynie (diecezja koszalińsko-kołobrzeska). W latach 1995-2002 prowadził wykłady w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Od 1995 roku pomagał duszpastersko w parafii pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Mielcu, a od 2000 roku pełnił funkcję penitencjarza w tamtejszej Bazylice Mniejszej. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w 1980 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w 1997 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W 2022 roku został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Źródło: PDT

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować