Zmarł Ks. prałat Józef Leśniak. Był emerytowanym proboszczem parafii Tymbark

28 marca 2024 roku, w wieku 91 lat życia, w 68 roku kapłaństwa, zmarł śp. Ks. prałat Józef Leśniak – rezydent w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie, emerytowany proboszcz parafii Tymbark. Masza św. żałobna w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie we wtorek (2 kwietnia) o godz. 8.30. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Tymbarku we wtorek (2 kwietnia) o godz. 12.00, po której ciało śp. Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Zmarł Ks. prałat Józef Leśniak. Był emerytowanym proboszczem parafii Tymbark

Urodził się 12 lutego 1933 roku w Przyszowej, jako syn Władysława i Kunegundy z domu Cabała. Egzamin dojrzałości złożył w 1951 roku w Tarnowie, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 24 czerwca 1956 roku w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Bruśnik (od 18 listopada 1956 roku), Łużna (od 12 lipca 1959 roku), Łysa Góra (od 1 sierpnia 1962 roku), Stary Wiśnicz (od 1 grudnia 1962 roku), Wojnicz (od 1 sierpnia 1963 roku), Pilzno – św. Jana Chrzciciela (od 24 czerwca 1967).

Z dniem 21 czerwca 1968 roku został mianowany na urząd proboszcza parafii Delastowice, zaś z dniem 3 czerwca 1987 roku na urząd proboszcza parafii Tymbark, który pełnił aż do 22 sierpnia 2003 roku, po czym pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta. Z dniem 1 października 2019 roku zamieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. Ponadto pełnił funkcję dziekana dekanatu Tymbark (1992-2003), notariusza w tymże dekanacie (1988-1992). W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1969 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1980 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W 1995 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Tarnowskiej Kapituły Katedralnej, zaś w 2002 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Źródło: PDT

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować