Zmarł Ks. Zbigniew Krzyszowski. Pochodził z parafii Długołęka-Świerkla

12 listopada 2023 roku, w wieku 69 lat życia, w 43 roku kapłaństwa, zmarł śp. Ks. dr Zbigniew Krzyszowski – proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie. Msza św. żałobna w kościele parafialnym parafii pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie w środę (15 listopada) o godz. 14.00. Wprowadzenie ciała Zmarłego do kościoła parafialnego parafii Długołęka-Świerkla i Msza św. w czwartek (16 listopada) o godz. 14.00. Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym parafii Długołęka-Świerkla w piątek (17 listopada) o godz. 11.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu

Zmarł Ks. Zbigniew Krzyszowski. Pochodził z parafii Długołęka-Świerkla

Urodził się 5 maja 1954 roku w Lesku k. Sanoka, jako syn Eugeniusza i Janiny z d. Dara. Pochodził z parafii Długołęka-Świerkla. Egzamin dojrzałości złożył w 1973 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 25 maja 1980 roku w Tarnowie.


Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Ropczyce (od 14 czerwca 1980 roku) oraz Tarnów - Katedra (od 18 czerwca 1982 roku).


Następnie w roku 1984 podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1992 uzyskał stopień doktora teologii w zakresie teologii fundamentalnej. W latach 1991-1992 prowadził wykłady z teologii fundamentalnej i religiologii w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. W okresie od 1992 roku do 2014 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL.


Z dniem 12 czerwca 2014 roku został mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie.


Ponadto pełnił funkcje dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej (1991), ojca duchownego w Konwikcie dla Księży Studentów KUL (1993-1997), kapelana Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie-Mościcach, wikariusza biskupiego ds. zakonnych (2014-2019), członka Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej (2014-2019), członka zespołu diecezjalnego ds. dziękczynienia za beatyfikację o. Zbigniewa Strzałkowskiego OFM (2015), członka zespołu diecezjalnego ds. Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (2015), członka zespołu ds. przygotowania Statutu Ordo Virginum Consecratarum i Statutu Ordo Viduarum Diecezji Tarnowskiej, a także członka Kolegium Konsultorów Diecezji Tarnowskiej (2017-2019), członka Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej, a także członka Komisji Głównej tegoż Synodu. Od roku 2019 pełnił również obowiązki dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Tarnów-Zachód.


W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 1 kwietnia 1993 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 9 grudnia 1995 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W roku 2015 został obdarzony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Kolegiackiej w Bochni.


Źródło: PDT

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować