Zmarł śp. ks. Tadeusz Kordys. Pochodził z Nowego Sącza

Urodził się 3 września 1956 roku w Nowym Sączu, jako syn Henryka i Marii z domu Guzik. Należał do parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu. W 1975 roku ukończył liceum w Nowym Sączu i wstąpił do seminarium duchownego w Tarnowie. Po studiach filozoficznych i teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, 31 maja 1981 roku w Tarnowie.

Zmarł śp. ks. Tadeusz Kordys. Pochodził z Nowego Sącza

Przez kilkanaście lat pełnił posługę wikariusza w różnych parafiach: Żabno, Stary Sącz, Tarnów - Katedra, Zagórzany i Limanowa - Sowliny – św. Stanisława Kostki. W 1997 roku wyjechał do Anglii i Walii, gdzie był duszpasterzem Polskiej Misji Katolickiej. Był proboszczem parafii św. Pawła w Leicester i dziekanem dekanatu Środkowej Anglii. W uznaniu jego zasług dla Kościoła, otrzymał w 2005 roku godność Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Bochni.


Zmarł 2 grudnia 2023 roku.


Źródło: PDT

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować