Zmiany w kierownictwie sądeckiej Policji

11 marca br. mł. insp. Adam Bukański, pełniący obowiązki szefa sądeckich policjantów, uroczyście wręczył rozkazy personalne w sprawie powierzenia obowiązków na stanowiskach I Zastępcy oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu.

Zmiany w kierownictwie sądeckiej Policji

11 marca br. podczas uroczystej zbiórki w sądeckiej komendzie mł. insp. Adam Bukański pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, w obecności przedstawicieli kadry kierowniczej, przekazał dwóm funkcjonariuszom rozkazy personalne o powierzeniu obowiązków na wyższych stanowiskach służbowych. Decyzją p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie od dzisiaj obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu pełni nadkom. Zbigniew Zacher, dotychczasowy Zastępca Komendanta sądeckiej jednostki, natomiast obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu pełni podinsp. Waldemar Górowski, który do tej pory był Naczelnikiem Wydziału Prewencji sądeckiej komendy.

Mł. insp. Adam Bukański wręczając okolicznościowe listy, życzył swoim zastępcom szybkiego powołania te na stanowiska, jak również wszelkiej pomyślności oraz by dotychczasowy zapał do pracy nigdy ich nie opuszczał, a uznanie przełożonych, współpracowników i podległych policjantów stanowiło powód do dumy i źródło kolejnych sukcesów.

Nadkom. Zbigniew Zacher oraz podinsp. Waldemar Górowski podziękowali komendantowi za ciepłe słowa i zaufanie, a jednocześnie zadeklarowali dalszą współpracę na rzecz bezpieczeństwa na Sądecczyźnie.

Zmiany personalne w kierownictwie sądeckiej jednostki są efektem awansu dotychczasowego Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, insp. dra Krzysztofa Dymury, który decyzją p.o. Komendanta Głównego Policji z dniem 1 marca br. został mianował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Podinspektor Waldemar Górowski jest Absolwentem Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę rozpoczął w grudniu 1991 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Krakowie-Centrum, a od października 1992 roku kontynuował ją w Komendzie Rejonowej Policji w Nowym Sączu. W czerwcu 2006 roku został Kierownikiem Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Od września 2014 roku pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji sądeckiej jednostki, a w październiku 2017 roku został naczelnikiem tego wydziału. Od 11 marca br. pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu.

Źródło: KMPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować