Pogoda - Sądeckie.pl7

Dzisiaj jest: 07. 03. 2021
Do końca roku: 299 dniZnamy oferty na projekt i budowę I odcinka dwujezdniowej DK75 Brzesko-Nowy Sącz tzw. II etapu „Łącznika Brzeskiego”.

Znamy oferty na projekt i budowę I odcinka dwujezdniowej DK75 Brzesko-Nowy Sącz tzw. II etapu „Łącznika Brzeskiego”.

Sześciu wykonawców chce zaprojektować i wybudować I odcinek dwujezdniowej DK75 Brzesko-Nowy Sącz czyli tzw. II etap „Łącznika Brzeskiego”. Złożone oferty otworzyliśmy 28 sierpnia 2020 r. Najniższa zaproponowana cena wynosi ponad 98 mln zł, natomiast najwyższa ponad 153 mln zł. Komisja przetargowa sprawdzi wszystkie oferty, zanim wyłoniony zostanie wykonawca.

 

Do przetargu na projekt i budowę I odcinka dwujezdniowej DK75 Brzesko-Nowy Sącz tzw. II etapu „Łącznika Brzeskiego” wpłynęło sześć ofert i wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie terminu zamówienia o trzy miesiące. Wszyscy też zapewniają gwarancję na 5 lat. Różnice pojawiają się w wycenie zadania.

    

Ceny jakie zaproponowali wykonawcy to odpowiednio:

 • Eurovia 98 321 280,00
 • Trakcja S.A. 105 066 877,54
 • Strabag Inf. Poł.114 745 839,00
 • NDI Sp.z o.o. + NDI SOPOT 137 612 910,40
 • IMB Podbeskidzie + PBDM  Dębica 138 365 586,04
 • Budimex 153 290 964,00

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • budowę drogi głównej ruchu przyspieszonego,
 • przebudowę istniejących dróg i skrzyżowań,
 • budowę łącznic,
 • budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi głównej ruchu przyspieszonego,
 •  budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • biekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne,
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg i przepustów
 • przełożenie koryta rzeki Uszwicy,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów  w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych.
 • zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej ruchu przyspieszonego,
 • wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia zieleni wynikające z decyzji środowiskowej (w tym odtworzenie lasu łęgowego),
 • sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • przebudowę urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych,
 • oświetlenie drogowe,
 • organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz system zarządzania ruchem

 

Na realizację zadania przeznaczone zostało maksymalnie 39 miesięcy, z opcją skrócenia tego czasu do 36 miesięcy.

 

II część Łącznika Brzeskiego z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica miasta, przebiegająca w ciągu DK75, będzie dwujezdniowa. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, który zakłada, że także pierwszy jej odcinek czyli II część Łącznika Brzeskiego powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP). Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazały, że przekrój ten może się okazać niewystarczający, stąd decyzja o zmianie.

 

Znamy oferty na projekt i budowę I odcinka dwujezdniowej DK75 Brzesko-Nowy Sącz tzw. II etapu „Łącznika Brzeskiego”.

 

Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. Budowa II etapu Łącznika Brzeskiego pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego, pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku.

 

Kalendarium

 1. 4 maja 2017 r. zawarta została umowa na przygotowanie STEŚ z uzyskaniem decyzji środowiskowej.
 2. 4 marca 2020 r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna
 3. 12 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie KOPI
 4. 2 lipca 2020 r. ogłoszona przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi
 5. 28 sierpnia 2020 r. otwarto oferty przetargowe

 

Źródło oraz fot GDDiK

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować