ZS w Starym Sączu: uczniowie odbywają praktyki w firmach i instytucjach oraz w… lesie

Uczniowie klas trzecich Zespołu Szkół w Starym Sączu zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe w ramach praktyki w lokalnych firmach, instytucjach kulturowych, urzędach, schroniskach, muzeach, hotelach, restauracjach i w… lesie.

ZS w Starym Sączu: uczniowie odbywają praktyki w firmach i instytucjach oraz w… lesie

Zaraz po feriach praktykę odbyli uczniowie klas: Technik Ekonomista, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Informatyk i Technik Organizacji Turystyki. Poza tym uczniowie kształcący się w zawodzie technik leśnik raz w tygodniu sprawdzają swoją wiedzę i ćwiczą umiejętności w czasie zajęć praktycznych w lesie. Od wielu lat praktyczną naukę zawodu szkoła realizuje we współpracy z Nadleśnictwem Stary Sącz.


Bez wątpienia dzięki praktykom zawodowym i dodatkowym kursom, nasi uczniowie są konkurencyjni na rynku pracy i mają zapewniony lepszy start w przyszłość – mówi Grzegorz Skalski, dyrektor ZS w Starym Sączu.


Uczniowie obecnych klas ósmych, którzy wybiorą Zespół Szkół w Starym Sączu będą mogli kształcić się w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanik, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik organizacji turystyki, technik leśnik oraz nowy kierunek technik programista.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować