Związek Gmin Ziemi Gorlickiej obchodzi swoje trzydziestolecie

W ubiegłym tygodniu, w czwartek 04.04 w budynku gorlickiego „Sokoła” miał miejsce wyjątkowy jubileusz – Związek Gmin Ziemi Gorlickiej (ZGZG) obchodził swoje trzydziestolecie! Z tej okazji, odbyła się uroczysta, XXI Sesja Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej obchodzi swoje trzydziestolecie

Sesję prowadził Przewodniczący Zgromadzenia Grzegorz Nosal. Po części oficjalnej, odbyło się spotkanie, które było okazją do świętowania, ale także podsumowań.

Zgromadzonych na uroczystości gości, wśród których znaleźli się wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący rad gmin, byli pracownicy ZGZG, a także sympatycy i osoby współpracujące ze Związkiem, przywitał Przewodniczący Związku, burmistrz Rafał Kukla.

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej powstał w 1994 r. z inicjatywy gmin powiatu gorlickiego – Miasta Gorlice, Gminy Gorlice, Bobowej, Łużnej, Moszczenicy, Ropy, Sękowej i Uścia Gorlickiego, w celu wspólnej realizacji zadań o znaczeniu międzygminnym.

Związek zajmuje się między innymi opracowywaniem i realizacją projektów w ramach funduszy pomocowych Unii Europejskiej i krajowych, pozyskiwaniem środków finansowych krajowych i zagranicznych, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska.

Obecnie związek zrzesza 10 gmin. Tworzą go Biecz, Bobowa, Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Moszczenica, Lipinki, Łużna, Uście Gorlickie, Ropa oraz Sękowa.

Przewodniczącymi Związku na przestrzeni 30 lat byli: Józef Radzik, Grażyna Kotowicz, Czesław Rakoczy. Od 2019 roku, funkcję Przewodniczącego pełni Rafał Kukla.

Przewodniczącymi Zgromadzenia byli: Marian Janusz, Bogdan Musiał, Krzysztof Wroński, obecnie – Grzegorz Nosal.

Przez lata swojej działalności, Związek zrealizował wiele projektów, m.in.

  • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin ziemi gorlickiej,
  • Wsparcie służb ratowniczych,
  • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I i II,
  • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin ziemi gorlickiej,
  • Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz OZE,
  • Opracowanie filmów i wydanie katalogów ukazujących pięć zabytków architektury drewnianej wpisanych na listę światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego UNESCO,
  • Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie gmin ziemi gorlickiej.

Źródło: UM Gorlice, fot. ZGZG

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować