Zwiększy sie bezpieczeństwo pieszych w Jankowej

W poniedziałek 25 marca, w obecności Wojewody Małopolski, uroczyście oddano do użytkowania chodnik przy drodze powiatowej 1465K Jankowa-Lipniczka w Jankowej. Realizacja tej ponad trzymilionowej inwestycji, która poprawiła komfort jazdy i bezpieczeństwo pieszych, była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zwiększy sie bezpieczeństwo pieszych w Jankowej

Zakres zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1465K Jankowa – Lipniczka w km 2+055 do km 3+268 w miejscowości Jankowa, Powiat Gorlicki” obejmował budowę chodnika na odcinku ponad 1,2 km wraz z oświetleniem ulicznym.

Wartość inwestycji to 3 074 999,83 zł, na którą Powiat Gorlicki pozyskał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50% i 25% z budżetu Gminy Bobowa.

Starosta Gorlicki Maria Gubała dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji:

Po raz kolejny pokazaliśmy, że rozwój infrastruktury drogowej jest jednym z naszych priorytetów. Chcemy, by drogi powiatu były właśnie takie jak ta, którą dzisiaj oddajemy do użytku. Bezpieczne i komfortowe dla wszystkich podróżujących, zmotoryzowanych i pieszych. Udało się to dzięki montażowi finansowemu i bardzo dobrej współpracy z administracją rządową i samorządem Gminy Bobowa.

Wykonawcą robót była firma Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila.

W uroczystym oddaniu inwestycji do użytku uczestniczyli m.in. Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, Starosta Gorlicki Maria Gubała i Wicestarosta Stanisław Kaszyk, Członkowie Zarządu Powiatu Michał Diduch, Jerzy Nalepka i Adam Urbanek, Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Witold Kochan, przedstawiciele samorządu Gminy Bobowa na czele z Burmistrzem Wacławem Ligęzą, dyrektor PZD Rafał Wojna, wykonawca inwestycji Marek Szpila oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Źródło: Powiat Gorlicki

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować