14 kolejnych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dzięki oszczędnościom poprzetargowym

Inwestowanie w rozbudowę sieci dróg lokalnych jest kluczowe dla dynamicznego rozwoju gospodarczego. To także inwestycja w bezpieczeństwo i komfort podróży. Dziś podpisujemy umowy potwierdzające dofinansowanie przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kolejnymi samorządami. To 14 zadań z listy rezerwowej, które uda się zrealizować dzięki wygenerowanym oszczędnościom poprzetargowym. Dofinansowanie łącznie przekroczy w przypadku tych projektów kwotę ponad 14 mln zł. Życzę wszystkim sprawnej realizacji inwestycji, aby mieszkańcy już w najbliższym czasie mogli z nich korzystać – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

14 kolejnych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dzięki oszczędnościom poprzetargowym

Umowy zostały dziś podpisane przez wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Na liście przyznanych dodatkowych dofinansowań znalazły się:

miasto Nowy Sącz – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 293356K (ul. Traugutta), skrzyżowania z drogami gminnymi 293420K i 293164K oraz skrzyżowania z drogą gminną 293385K w miejscowości Nowy Sącz” – środki w wysokości 2 406 748 zł;

gmina Biecz – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 270008K w miejscowości Binarowa” – dofinansowanie w wysokości 376 852 zł;

gmina Czarny Dunajec – zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Do Kietów w miejscowości Stare Bystre” – wysokość wsparcia to 1 903 530 zł (umowa podpisana w ubiegłą sobotę: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=15873);

gmina Czorsztyn – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 360567K w miejscowości Sromowce Wyżne” – dofinansowanie w kwocie 798 717 zł;

gmina Drwinia – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 581258K w miejscowości Niedary” – środki wsparcia w kwocie 889 458 zł (umowa podpisana będzie w najbliższych dniach);

gmina Koszyce – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 160005K w miejscowości Rachwałowice” – wysokość dofinansowania to 347 638 zł (umowa podpisana elektronicznie);

gmina Kozłów – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 140164K Kępie – Florentynów w miejscowości Kępie” – wsparcie finansowe w wysokości 125 136 zł;

gmina Łososina Dolna – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 292644K Świdnik - Koszary w miejscowości Świdnik” – środki w wysokości 1 157 328 zł;

gmina Michałowice – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 600501K w miejscowościach Więcławice Stare i Zdzięsławice” – dofinansowanie w kwocie 1 302 747 zł;

miasto i gmina uzdrowiskowa Muszyna – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 292944K ul. Leśnej w miejscowości Muszyna” – wysokość wsparcia to 459 733 zł (umowa podpisana elektronicznie);

gmina miasto Nowy Targ – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 362668K ul. Podtatrzańska w Nowym Targu” – dofinansowanie w kwocie 1 221 825 zł;

gmina Rzezawa – zadanie pn. „Budowa drogi gminnej klasy D ul. Kolorowa w miejscowości Rzezawa” – środki w wysokości 90 875 zł (umowa podpisana elektronicznie);

gmina Wieliczka – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 560861K w miejscowości Wieliczka” – kwota dofinansowania to 1 022 023 zł

gmina Zabierzów – zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej 601689K w miejscowości Zabierzów” – środki w wysokości 1 939 287 zł.

Dziś wojewoda Krzysztof Jan Klęczar podpisał również umowę z burmistrzem Chełmka. Gmina otrzymała 591 747 zł na „Remont drogi gminnej 510908K w miejscowości Chełmek” w ramach listy podstawowej.

Prawie 203 km dróg będą wyremontowane

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok do małopolskich samorządów trafi łącznie kwota na poziomie 306 mln zł, w tym dla zadań jednorocznych prawie 215 mln zł, a dla zadań wieloletnich – 91 mln zł. Łącznie zawrzemy 230 umów, z 20 samorządami powiatowymi (w tym miastem na prawach powiatu) na 50 zadań oraz 113 samorządami gminnymi (w tym jednym miastem na prawach powiatu) na 180 zadań. W ramach tych zadań do budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu planowane są prawie 203 km dróg, w tym prawie 78 km dróg powiatowych oraz ponad 125 km dróg gminnych – podsumowuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Źródło: MUW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować