Pogoda - Sądeckie.pl

23

Dzisiaj jest: 23. 10. 2021 Do końca roku: 69 dni
Jakość Powietrza:

15 maja rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Starego Sącza

15 maja rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Starego Sącza

Burmistrz Starego Sącza ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia w ramach „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz” w roku szkolnym/ akademickim 2021/2022.

W celu wsparcia dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w Gminie Stary Sącz kontynuowany jest program stypendialny, którego głównym założeniem jest:

  • stworzenie trwałego systemu pomocy i zachęty dla młodzieży,
  • popularyzacja osiągnięć,
  • doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów i studentów, stworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej i studenckiej,
  • promocja Gminy Stary Sącz poprzez osiągnięte wyniki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów, którzy spełniają kryteria określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Starego Sącza dla uczniów i studentów, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”. Treść „Regulaminu” dostępna jest na stronie: https://bip.malopolska.pl/starysacz,a,1723214,uchawly-2020-r.html


Stypendium wypłacane będzie w 12 ratach w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. po 500 złotych miesięcznie.


Termin naboru i miejsce składania wniosków:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 15 maja 2021 r. i kończy 30 czerwca 2021 r. Wniosek można pobrać elektronicznie lub uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (w godzinach pracy Urzędu). Informacje pod numerem telefonu: 18 446 02 71, 446 02 72, 449 77 53. Wniosek wraz z dołączonymi dokumentami należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, ewentualnie składać osobiście - w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o przyznanie stypendium”.


O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.


W związku z nadal trwającą epidemią wirusa SARS COV-2 w dalszym ciągu należy zachować ostrożność, i o ile to możliwe o zapoznanie się z treścią „Regulaminu” na stronie internetowej oraz elektroniczne pobranie wniosku. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazanymi numerami telefonów.


Regulamin przyznawania stypendium

Wniosek o przyznanie stypendiumSposób przeprowadzenia naboru:

Postępowanie kwalifikacyjne w zakresie weryfikacji złożonych wniosków przeprowadzi Komisja Stypendialna.
O wynikach prac komisji wszyscy beneficjenci zostaną poinformowani indywidualnie.


Źródło: UMSS

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować