15 mln zł na modernizację szpitala w Limanowej

W sobotę 7 października przedstawiono listę inwestycji dla poszczególnych samorządów z terenu powiatu limanowskiego, które uzyskały dofinansowanie z Polskiego Ładu. Wśród nich jest również kwota 13 000 000 złotych na przebudowę i rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

15 mln zł na modernizację szpitala w Limanowej

Według szacunków inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej” pochłonie blisko 18 mln złotych. Łącznie pozyskano 15 296 686 zł dofinansowania, z czego 2 296 686 zł ze środków Funduszu Medycznego oraz 13 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wszelkie formalności związane z rozpoczęciem inwestycji, w tym ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, rozpoczną się po podpisaniu umów dofinansowania.


Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej składa podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w pozyskanie środków - „Ponad 15 mln zł złotych na przebudowę i rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego to kwota, która pozwoli nam zrealizować niezwykle istotną dla naszego Szpitala inwestycję. Inwestycję do której przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu i która jest niezbędna, zarówno z punktu widzenia pacjentów, jak i personelu tego oddziału. Szpital przygotował projekt budowlany przebudowy i rozbudowy SOR w stronę terenu parku szpitalnego oraz uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę. Przygotowany w ramach dokumentacji kosztorys inwestorski wskazuje wartość inwestycji na kwotę prawie 18 mln zł.


SOR jest tym oddziałem limanowskiego szpitala, który obsługuje największą liczbę pacjentów. W ubiegłym roku liczba hospitalizacji w tutejszym szpitalu wyniosła 31 990, w tym na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 19 491 pacjentów. Z uwagi na specyfikę tego oddziału (dedykowanego dla pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia) musi on zagwarantować pomoc medyczną z szeregu dziedzin, tak zabiegowych jak i zachowawczych. Dla zrealizowania tych zadań konieczne jest dokonanie przebudowy i rozbudowy SOR. Obecne warunki lokalowe sprawiają bowiem, iż Szpital nie ma możliwości poprawy standardu świadczenia usług w SOR. Zwiększająca się corocznie liczba pacjentów skutkuje tym, iż zdarzają się sytuacje kilkugodzinnego oczekiwania przez pacjentów na pomoc medyczną, gdyż – wobec ograniczeń lokalowych – po prostu nie ma jej gdzie udzielić. Metraż oddziału jest także przeszkodą dla pozyskania większej ilości specjalistów – część z nich, zapoznając się z warunkami lokalowymi oddziału rezygnuje z podjęcia pracy, mając świadomość, iż praca SOR na tak ograniczonej przestrzeni wiąże się z dodatkowymi trudnościami.


Szpital przez ostatnie lata, również dzięki pomocy Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego, przeszedł gruntowny proces modernizacji. Dzięki niemu niewątpliwie poprawił się standard usług świadczonych pacjentom. Rozbudowa SOR jest w chwili obecnej najpilniejszym zadaniem, a brak jego realizacji miałby negatywne skutki tak dla działalności samego szpitala jak i dla systemu ochrony zdrowia na terenie Powiatu Limanowskiego.


Serdecznie dziękuję za wszelkie słowa poparcia tej inwestycji oraz za intensywne działania na rzecz pozyskania tych środków. Słowa podziękowania kieruję do Pana Ryszarda Terleckiego Wicemarszałka Sejmu RP oraz Zarządu Powiatu Limanowskiego – w szczególności Pana Mieczysława Urygi Starosty Limanowskiego i Pani Agaty Zięba Wicestarosty Limanowskiego. Zarząd Powiatu, na prośbę Szpitala, złożył wniosek o dofinansowanie tego projektu w ramach Polskiego Ładu. Dziękuję za zaangażowanie w tej sprawie!"


Źródło: Szpital Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować