193 mln euro na aktywizację osób młodych w Małopolsce

20 października 2023 r. w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, podczas którego wyróżniono beneficjentów i projekty zakwalifikowane na listę dobrych praktyk z subregionu nowosądeckiego.

193 mln euro na aktywizację osób młodych w Małopolsce

Organizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, a uczestniczyli w nim Arkadiusz Psica – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, starostowie, dyrektorzy powiatowych urzędów pracy oraz przedstawiciele instytucji z terenu subregionu nowosądeckiego. Powiat Limanowski reprezentowali: starosta Mieczysław Uryga oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej Marek Młynarczyk.


Dzięki realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realne wsparcie otrzymało 92 tysiące młodych osób z terenu całej Małopolski w postaci staży, szkoleń, pośrednictwa i poradnictwa zawodowego oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 193 miliony euro zostało zainwestowanych w mieszkańców regionu i dało realne korzyści. Dziś Małopolska pod względem gospodarczym dynamicznie się rozwija, a wykształceni i kompetentni pracownicy są jej atutem.


Wśród wyróżnionych znalazły się Powiatowe Urzędy Pracy z Gorlic, Limanowej, Nowego Sącza, Zakopanego oraz Nowego Targu. Inicjatywy te były realizowane na wysokim poziomie i zostały wyróżnione ze względu na ich ważny i znaczący wpływ na społeczność lokalną oraz celowość, z jaką działają na rzecz poprawy życia młodych, biernych zawodowo, w tym niepełnosprawnych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.


Głównym celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 było zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 roku życia, w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w Małopolsce. Na okres programowania 2014-2020 zakontraktowano aż 193 miliony euro oraz podpisano 239 umów, z czego 126 było realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w Małopolsce. 92 tysiące osób otrzymało wsparcie, w tym 80 tysięcy osób, które pozostawały bez pracy.


Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować