20 lat Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej

13 września 2023 r. dyrekcja, personel oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej obchodzili 20 lecie działalności placówki.

20 lat Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej

W jubileuszowych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Powiatu Limanowskiego: Przewodniczący Rady Powiatu Józef Pietrzak, Wicestarosta Limanowski Agata Zięba, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Potaczek, Członkowie Zarządu Powiatu Wojciech Włodarczyk i Józef Jaworski oraz Radni powiatowi Ewa Filipiak, Agnieszka Orzeł, Dorota Stanisławczyk, Marian Wójtowicz a także dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Monika Nawalaniec wraz z zastępcą Wandą Marek.


Jubileusz był okazją okazją do złożenia życzeń i podziękwoań dla całego personelu Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkie za nieustannie otwartą postawę i wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka serce.


Wyrażamy wdzięczność, że w tak ważnej społecznie dziedzinie, tworzycie Państwo zespół świadczący usługi na najwyższym poziomie. Doceniamy codzienny wysiłek, wkładany w zapewnienie mieszkańcom właściwych warunków materialnych, ale też za empatię, zrozumienie i wsparcie psychiczne, którymi są otoczeni – podziękowała Wicestarosta, a następnie wraz z przedstawicielami Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego przekazała na ręce Dyrektora DPS w Kasinie Wielkiej gratulacje i życzenia.Dom Pomocy Społecznej ,,DIANA” w Kasinie Wielkiej powstał we wrześniu 2003r mieszcząc 30 osób. W wyniku rozbudowy w 2009 r. liczba ta zwiększyła się do 66 osób. Założycielem Domu był Zygmunt Kaletka obecny Prezes ,,EGIDY” Stowarzyszenia Wspierania Osób Psychicznie Chorych, które prowadzi Dom. Budynek Domu spełnia wszystkie wymogi i standardy Ustawy o Pomocy Społecznej i wiążących się z Ustawą Rozporządzeń, co potwierdza wpis do Rejestru Domów Wojewody Małopolskiego i wydane bezterminowe zezwolenie Wojewody Małopolskiego na prowadzenie Domu.


Obecnie Dom zapewnia całodobową opiekę 100 mężczyznom. Posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, psychiatrę, psychologa, terapeutę, fizjoterapeutę, pracowników socjalnych, pielęgniarki, opiekunki oraz personel pomocniczy.


Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować