26. Konkurs “Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni”

Prezydent Ludomir Handzel zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w tegorocznej edycji konkursu “Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni”. Celem konkursu jest podniesienie estetyki miasta, zachowanie czystości otoczenia oraz zachęcenie do aktywnego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego.

26. Konkurs “Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni”

Jak zgłosić udział w konkursie?

Konkurs obejmować będzie ocenę różnych obszarów, w tym ogrodów przydomowych, balkonów oraz terenów zielonych jednostek organizacyjnych, takich jak szkoły czy zakłady pracy. Zgłoszenia można składać do 31 lipca 2024 roku w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w Wydziale Komunalnej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Nowego Sącza. Wymagane jest dołączenie czterech do pięciu zdjęć zgłaszanego obiektu. Zgłoszenia można przesyłać także drogą elektroniczną na adres: konkurs@nowysacz.pl.

Komisja konkursowa

Do przeprowadzenia oceny zgłoszonych obiektów powołana została Komisja Konkursowa. Jej przewodniczącą jest Magdalena Majka, zastępca prezydenta, natomiast zastępcą przewodniczącej konkursu jest Michał Sach, sekretarz Miasta Nowego Sącza. Ponadto w skład Komisji wchodzą również Magdalena Zychowicz, dyrektor Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta, Ewa Klimek, ogrodnik miejski, oraz Iwona Klimczak, sekretarz Komisji Konkursowej. Dodatkowo, w Komisji zasiadają osoby ze środowiska lokalnego oraz społeczni członkowie, takie jak poetka Jadwiga Marzec, Paweł Kupczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, czy zwyciężczyni poprzedniej edycji, Krystyna Homa.

Przebieg konkursu

W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny na podstawie przesłanych zdjęć, a następnie przeprowadzi oględziny wytypowanych obiektów. Kryteria oceny obejmują m.in. czystość i estetykę, różnorodność gatunkową oraz funkcjonalność ogrodu czy balkonu. Zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach wyłoni Komisja Konkursowa, a ogłoszenie wyników planowane jest na przełomie września i października 2024 roku.

Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Komunalnej Obsługi Miasta pod numerem telefonu 18 415 65 56.

Dokumenty do pobrania tutaj.

Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować