Pogoda - Sądeckie.pl24

Dzisiaj jest: 24. 06. 2021
Do końca roku: 190 dni
Jakość Powietrza

27-letni obywatel Republiki Słowacji wydalony z RP. Wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem

27-letni obywatel Republiki Słowacji wydalony z RP. Wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem

20 kwietnia funkcjonariusze Grupy Zamiejscowej z siedzibą w Gorlicach Placówki SG w Tarnowie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu, w wyniku której zatrzymali obywatela Republiki Słowacji.

W ramach podjętych czynności stwierdzono, iż cudzoziemiec przebywa na terytorium RP z naruszeniem przepisów. Dodatkowo, biorąc pod uwagę bogaty życiorys kryminalny Słowaka i kategorię popełnionych w przeszłości przestępstw, zatrzymania dokonano przy współudziale funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań KaOSG.


Cudzoziemiec wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem, czego skutkiem była 4 –letnia łączna kara pozbawienia wolności. Jego czyny miały charakter eskalacyjny, od drobniejszych wykroczeń, po poważne przestępstwa. Słowak nie wyciągnął wniosków z negatywnych doświadczeń. W związku z powyższym stwierdzono, że pobyt 27-latka w Polsce może stanowić zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, co jest przesłanką do wydania decyzji o wydaleniu obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej z terytorium RP, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 2016 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.


Dlatego też, wobec mężczyzny wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie o wydalenie z terytorium RP obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Postępowanie to zakończyło się wydaniem przez Komendanta Placówki SG w Tarnowie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Źródło: KaOSG

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować