47 nowoczesnych samochodów dla małopolskich OSP

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej to ważny element systemu bezpieczeństwa publicznego Polski, w tym naszego regionu. Trudno sobie wyobrazić nasze życie, gdyby nie stała gotowość strażaków OSP do niesienia pomocy, kiedy pojawia się żywioł ognia, dochodzi do wypadków komunikacyjnych, katastrof, czy klęsk żywiołowych. Dlatego tak ważnym elementem aktywności samorządu województwa jest nieustanne wspieranie jednostek OSP poprzez zakup specjalistycznego sprzętu czy nowych samochodów.

47 nowoczesnych samochodów dla małopolskich OSP

W środę 6 grudnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyło się uroczyste przekazanie 47 samochodów dla jednostek OSP w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”, w którym wzięli udział marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron oraz radni województwa: Stanisław Bisztyga, Piotr Dziurdzia i Tomasz Urynowicz.


Spotykamy się dzisiaj, aby uroczyście przekazać przedstawicielom kilkudziesięciu gmin – beneficjentom ogłoszonego w ubiegłym roku konkursu – nowoczesne samochody, które trafią do strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niech ten sprzęt jak najlepiej służy strażakom ochotnikom oraz wszystkim mieszkańcom - mówił marszałek Witold Kozłowski.


Jako marszałek województwa małopolskiego, chcę zapewnić, że troska o bezpieczeństwo mieszkańców regionu oraz przybywających do nas tak licznie turystów, jest jednym z priorytetów w działaniach podejmowanych przez samorząd województwa. Dlatego chcemy w przyszłości nie tylko kontynuować, ale i rozwijać projekty i działania związane, także ze wsparciem małopolskich Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - dodał gospodarz regionu.


Dziękuję Panu Generałowi za wzorową współpracę samorządu województwa z Państwową Strażą Pożarną. Dziękuję za współpracę ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych, Wasze podpowiedzi są bardzo cenne, aby pomoc była jak najbardziej celowa i skuteczna. Dziękuję także samorządom, z którymi tworzymy synergię, w wielu wspólnych projektach - mówił marszałek Kozłowski.


Jak podkreślił marszałek Witold Kozłowski, codzienna praca, którą wykonują strażacy-ochotnicy obciążona jest dużym ryzykiem. - Wspieramy maksymalnie wszystkie służby ratownicze w Małopolsce, z dużym akcentem właśnie na Ochotnicze Straże Pożarne. Podczas wizyt w remizach widzimy jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się wyposażenie w OSP. Mamy ogromną satysfakcję, że nasza praca ma sens - mówił marszałek.


O bezpieczeństwo Małopolan dba ponad 1400 ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej, z którymi związanych jest ponad 40 tysięcy osób. Wszyscy doceniamy strażackie powołanie, gotowość do niesienia pomocy oraz gotowość do ryzykowania zdrowia i życia w czasie prowadzonych akcji ratowniczych. To właśnie w małopolskich OSP jest siła. Wasza służba jest bardzo ważna dla naszego regionu - zaznaczył wicemarszałek Łukasz Smółka.


Bez nowoczesnego sprzętu pokonanie kilkudziesięciu kilometrów wydłużałoby się o cenne minuty, często decydujące o ludzkim życiu czy mieniu. Nowe samochody służyć będą do prowadzenia akcji ratowniczych m.in.: poszukiwania i ratowania osób, usuwania skutków wypadków drogowych, powodzi, nawałnic, awaryjnego odblokowywania wejść, czy też gaszenia mniejszych pożarów.


Zakup pojazdów został współfinansowany w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.


Całkowity koszt tego projektu to ponad 13 milionów złotych, z czego 85%, czyli ponad 11 milionów, to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, 10%, czyli ponad milion złotych pochodzi z budżetu państwa, a pozostała kwota – około 650 tysięcy złotych – to wkład własny partnerów projektu.


Samochody na podwoziu Renault Master posiadają napęd 4x2, dopuszczalną masę całkowitą do 3 500 kg, ze zbiornikiem wody o pojemności min. 200 l, linią szybkiego natarcia o długości 50 m, wysokociśnieniowym agregatem wodno-pianowym, kabiną czterodrzwiową - jednomodułową, kontenerową, przystosowane do przewozu minimum 5 ratowników.


Pojazdy są wyposażone w dwusystemowy radiotelefon przewoźny z modułem GPS, dwusystemowy radiotelefon noszony, opryskiwacz ręczny 8 litrowy, pompę elektryczną, pilarkę łańcuchową do drewna oraz zestaw sorpcyjny.


Lista Gmin i Jednostek OSP, do który trafią nowe samochody:

Gmina Andrychów - OSP Inwałd

Gmina Kozłów - OSP Kozłów

Gmina Dobczyce - OSP Dobczyce

Gmina Chełmiec - OSP Krasne Potockie

Gmina Niepołomice - OSP Zagórze

Gmina Chełmek - OSP Chełmek

Gmina Olkusz - OSP Gorenice

Gmina Brzeźnica - OSP Marcyporęba

Gmina Biecz - OSP Libusza

Gmina Poronin - OSP Murzasichle

Gmina Gnojnik - OSP Biesiadki

Gmina Krynica-Zdrój - OSP Berest

Gmina Tuchów - OSP Burzyn

Gmina Łapsze Niżne - OSP Frydman

Gmina Wietrzychowice - OSP Jadowniki Mokre

Gmina Dębno - OSP Perła

Gmina Rzepiennik Strzyżewski - OSP Rzepiennik Biskupi

Gmina Bochnia - OSP Moszczenica

Gmina Gołcza - OSP Trzebienice

Gmina Liszki - OSP Piekary

Gmina Zabierzów - OSP Bolechowice

Gmina Gorlice - OSP Klęczany

Gmina Koniusza - OSP Polekarcice

Gmina Kamionka Wielka - OSP Mszalnica

Gmina Lipnica Murowana - OSP Borówna

Gmina Korzenna - OSP Wojnarowa

Gmina Lipinki - OSP Pagorzyna

Gmina Krzeszowice - OSP Żbik

Gmina Mogilany - OSP Konary

Gmina Brzesko - OSP Wokowice

Gmina Tomice - OSP Witanowice

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - OSP Igołomia-Zofipole

Gmina Bukowno - OSP Bukowno-Bór

Gmina Raciechowice - OSP Czasław

Gmina Gdów - OSP Wieniec

Gmina Szczurowa - OSP Strzelce Wielkie

Gmina Rzezawa - OSP Borek

Gmina Proszowice - OSP Teresin

Gmina Wielka Wieś - OSP Tomaszowice

Gmina Bolesław - OSP Krzykawa

Gmina Drwinia - OSP Wola Drwińska

Gmina Tokarnia - OSP Skomielna Czarna

Gmina Wolbrom - OSP Zasępiec

Gmina Iwanowice - OSP Zalesie

Gmina Nowe Brzesko - OSP Majkowice

Gmina Michałowice - OSP Raciborowice

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca - OSP Czulice


Warto dodać, że ostatni zakup samochodów dla jednostek OSP prowadzony był w latach 2015-2017, gdzie w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” zakupiono dla 34 gmin samochody ratowniczo-gaśnicze typu średniego. Pozostałe wsparcie dla małopolskich strażaków prowadzone jest w formie dofinansowania do zakupu sprzętu oraz remontów remiz w ramach projektu „Małopolskie OSP 2023”.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować