Ambasadorzy Edukacji Ekonomicznej w ZSP w Krynicy-Zdroju dokonali podsumowania Złotych Szkół NBP

Inicjatywa Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju jest przykładem innowacyjnego podejścia do edukacji ekonomicznej.

Ambasadorzy Edukacji Ekonomicznej w ZSP w Krynicy-Zdroju dokonali podsumowania Złotych Szkół NBP

Poprzez różnorodne działania, takie jak konkursy, wycieczki, warsztaty i debaty, uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę o ekonomii, która wykracza poza tradycyjne metody nauczania. Tworzenie banknotów z betonu, projektowanie nowoczesnych banków, czy organizacja gier biznesowych, to tylko niektóre z kreatywnych metod stosowanych przez szkołę, aby zaangażować młodzież i rozbudzić ich zainteresowanie finansami.

Szlak Pieniądza, odkrywanie historii lokalnych postaci, jak Nikifor Krynicki, oraz dostęp do numizmatycznych i filatelistycznych kolekcji, to działania, które wzbogacają edukację i kulturę finansową. Dzięki takim projektom, uczniowie mają szansę na rozwój umiejętności niezbędnych w dzisiejszym świecie finansów i ekonomii.

Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować