Andrzej Gut – Mostowy: Jestem pewien, że wdrożenie naszych pomysłów pomoże branży i będzie potrzebnym jej impulsem rozwojowym

Powrót do „normalności” branży turystycznej we wszystkich krajach grupy wyszehradzkiej będzie długotrwały, ale jest szansa, że branża z kryzysu wyjdzie wzmocniona – uważają członkowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej odpowiedzialni za turystykę.

Andrzej Gut – Mostowy: Jestem pewien, że wdrożenie naszych pomysłów pomoże branży i będzie potrzebnym jej impulsem rozwojowym

Powrót do „normalności” branży turystycznej we wszystkich krajach grupy wyszehradzkiej będzie długotrwały, ale jest szansa, że branża z kryzysu wyjdzie wzmocniona – uważają członkowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej odpowiedzialni za turystykę.


Dzisiaj, w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej 2020/2021, odbyło się spotkanie sekretarzy stanu ds. turystyki państw tej Grupy. Polskę w trakcie spotkania reprezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Andrzej Gut-Mostowy.


W czasie spotkania przewodniczący narodowych delegacji omówili stan bieżącej współpracy pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej, zwłaszcza w kontekście skutków pandemii COVID-19, a także wymienili informacje na temat stanu zagranicznej turystyki przyjazdowej i krajowej.


Rozmawiali również o najważniejszych priorytetach administracji turystycznej państw V-4 w zakresie tworzenia polityki turystycznej i prawa. Dyskutowano także o możliwych źródłach wsparcia finansowego dla bardziej dynamicznego rozwoju sektora turystyki.


Jestem przekonany, że sytuacja branży turystycznej zarówno w Polsce, jak i w innych krajach grupy wyszehradzkiej, będzie się poprawiać. Z nadzieją patrzymy na akcje szczepień. Dzięki ciężkiej pracy branży, a także wsparciu udzielanemu przez poszczególne rządy, nie tylko odbudujemy potencjał branży, ale wypracujemy rozwiązania gwarantujące jej rozwój – podkreślał w trakcie spotkania Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Jak dodawał wsparcie rządu jest kluczowe wobec zauważalnie dużych spadków ruch turystycznego w ciągu ostatnich miesięcy.


Uczestnicy spotkania, są zgodni co do tego, że branża turystyczna wymaga szerokiego wsparcia. W Polsce proces ten realizowany jest już od pierwszych dni pandemii.


Wsparcie dla branży turystycznej

Minister Andrzej Gut-Mostowy mówił zarówno o Tarczy Finansowej, Turystycznym Funduszu Zwrotów, czy Turystycznym Funduszu Pomocowym. Omówiono również kwestie Polskiego Bonu Turystycznego, dzięki któremu wsparcie dociera do rodzin z dziećmi i do polskiej branży turystycznej. Polski rząd na tym jednak nie poprzestaje. Głównymi filarami nowego podejścia do rozwoju turystyki będą, zasady zrównoważonego rozwoju uwzględniające wymiary społeczny, ekonomiczny i ekologiczny.


Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiących podstawę funkcjonowania sektora turystyki w tym wykorzystanie turystyki jako narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej, ograniczającego marginalizację, oraz wzmacnianie współpracy na rzecz promocji priorytetowych obszarów polskich produktów i regionów turystycznych, a także rozbudowa i zastosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych w turystyce.


Jestem pewien, że wdrożenie naszych pomysłów pomoże branży i będzie potrzebnym jej impulsem rozwojowym – podsumował wiceminister Andrzej Gut –Mostowy.


W spotkaniu wzięli udział m.in.: ministrowie David Koppitz z Republiki Czeskiej, Krisztina Varju z Węgier, oraz Katarína Bruncková ze Słowacji, a także dyrektor wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Edit Szilágyi Bátorfi.


Spotkanie zakończyło się przyjęciem Protokołu, w którym przedstawiono m.in. kwestie promocji w zakresie turystyki przyjazdowej do państw Grupy Wyszehradzkiej z krajów trzecich w 2021 roku.


Będzie ona realizowana wspólnie przez Narodowe Organizacje Turystyczne czterech państw członkowskich, w ramach planu promocji marketingowej na br. Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej V4 umożliwia Czechom, Słowacji, Węgrom i Polsce identyfikowanie problemów istniejących w sektorze turystyki oraz szukanie wspólnych rozwiązań, w szczególności w dziedzinie jej promocji.


Źródło: gov.pl

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować