ANS podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce

Z myślą o Wydziale Nauk Ekonomicznych, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział w Krakowie.

ANS podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce

Do kręgu szkół, instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu dołączyło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Porozumienie w tym zakresie podpisali: Jego Magnificencja dr hab. inż. Mariusz Cygnar (prof. ANS) – Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz dr Łukasza Górka – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie i Włodzimierz Lurka – Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie.


Głównym celem Porozumienia jest współpraca partnerska w zakresie działalności dydaktycznej oraz realizacji wspólnych projektów z zakresu rachunkowości i podatków – zaznacza Rektor Mariusz Cygnar.


Umowa między Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce obejmuje m.in.:

  • pomoc w organizowaniu staży oraz praktyk w podmiotach gospodarczych będących członkami SKwP dla studentów ANS w Nowym Sączu,
  • współorganizowanie konferencji poświęconych tematyce rachunkowości i podatków oraz edukacji w tym zakresie,
  • wspólne organizowanie szkoleń i konkursów edukacyjnych dla studentów ANS.


W spotkaniu z ramienia Uczelni uczestniczyli: Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar (prof. ANS), prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, Prodziekan dr Honorata Trzcińska oraz koordynatorki przyszłej współpracy: dr Halina Rechul oraz mgr Judyta Witowska.


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowali członkowie oddziału Nowy Sącz: Marek Bułat – Prezes Zarządu SKwP w Nowym Sączu, Lucyna Kwit – Sekretarz Zarządu, Monika Potoczek – Członek Zarządu oraz pracownicy biura Oddziału SKwP O/Nowy Sącz: Iwona Więcławek i Maria Legutko.


Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować